Home » 10 år etter massakren i Norge, søker Breivik om prøveløslatelse

10 år etter massakren i Norge, søker Breivik om prøveløslatelse

by Erlend Loe

Høyreekstremisten Anders Behring Breivik krevde prøvetid under Hitler-hilsenen tirsdag og demonstrerte rasistiske budskap. Søknaden ventes å bli avslått bare 10 år etter Norges dødeligste blodige angrep siden andre verdenskrig.

Ikledd svart dress, hvit skjorte og beige slips sto AB Breivikas, 42, for Sør-Telemark regionrett innkalt til gymsalen til Skien fengsel hvor han sitter fengslet av sikkerhetsgrunner.

Da tre dommere kom inn i rommet, rakte han hånden for å hilse på nazistene.

Hans ofres familier har uttrykt frykt for at AB Breivikas vil bruke det tre dager lange møtet, som vil bli sendt nesten direkte, som en plattform for å spre hans politiske synspunkter, og oppfordret til å ikke gi ham den oppmerksomheten han trenger.

AB Breivikas hadde satt opp en lapp som sa «Avslutt folkemordet mot våre hvite nasjoner».

Den samme inskripsjonen sto også på kofferten hans, og under aktors innsettelsestale holdt han bord med budskapet, og dommersjef Dag Bjorvik ba henne hjelpe ham til side.

I juli 2011 ble Breivikas AB, som drepte 77 mennesker, dømt til 21 års fengsel, og straffen kan forlenges på ubestemt tid til den anses som en trussel mot samfunnet.

Det var Norges strengeste dom på den tiden, selv om loven siden er blitt endret for å åpne for lengre fengselsstraffer.

Han måtte sone minst 10 år i fengsel for å komme med sin første forespørsel om prøveløslatelse.

22. juli 2011 drepte AB Breivikas åtte mennesker ved å detonere en lastebilmontert bombe nær regjeringskontorer i Oslo og drepte deretter ytterligere 69 personer, for det meste tenåringer, som deltok på en Arbeiderpartiets ungdoms sommerleir på øya Utioja deltok på.

Han sa at han drepte ofrene sine fordi de aksepterte multikulturalisme.

– Som i enhver annen rettsstat har en domfelt rett til å søke om prøveløslatelse, og Breivik har bestemt seg for å bruke den retten, sier hans advokat Øystein Storrvik til AFP.

I 2016 saksøkte AB Breivikas, som har tre kameraer med TV og DVD-spiller, spillkonsoll og skrivemaskin i fengselet, den norske stat for «umenneskelig» og «nedverdigende» behandling fordi den var isolert fra andre fanger. Og den norske domstolen var enig. Denne dommen ble imidlertid opphevet etter anke.

You may also like

Leave a Comment