Home » 100 000 mennesker nådde Litauen. Janssen vaksinedoser fra Norge

100 000 mennesker nådde Litauen. Janssen vaksinedoser fra Norge

by Thure Lindhardt

En vaksinelåneavtale ble signert med Norge 21. juli. Det var Norge som svarte på Litauens tidligere oppfordring til europeiske land om å låne Janssen (produsent Janssen Pharmaceutica NV) vaksiner, som for tiden blir stadig mer populære i vårt land. Det er praktisk for allmennheten at kun én dose gis, slik at en ny vaksinasjon ikke er nødvendig.

Norge har på sin side søkt om lån fra Comirnaty (produsent BioNTech og Pfizer). 100 620 doser av denne vaksinen har allerede dratt til Norge.

Lånte vaksiner skal returneres. Denne vaksinelånesaken er en engangsavtale, men muligheten for videre samarbeid i fremtiden er ikke utelukket.

Litauen har reservert nesten 700 tusen. Janssen vaksinedoser skal leveres innen utgangen av dette året. Men mengdene som mottas i dag er for små til å dekke samfunnets behov – kun om lag 92 000 er mottatt så langt. Doser av denne vaksinen.

Litauen bestilte 3,7 millioner vaksiner fra Comirnaty i år. Doserer og har for tiden nok, omtrent en halv million doser. Menighetene har mer enn 40 000. ubrukte doser av Comirnaty-vaksine, nesten 460 000 flere. Bokser oppbevares på lageret til Senter for helseberedskap og i behandlingsrom med nødvendig kjøleutstyr.

I tillegg mottar Litauen jevnlig rundt 100 000 flere hver uke. Comirnaty-vaksinedoser.

You may also like

Leave a Comment