Home » 5,3 millioner til IKT-innovasjon Eur-finansiering: fra avatar til læring til formet hologram

5,3 millioner til IKT-innovasjon Eur-finansiering: fra avatar til læring til formet hologram

by Thure Lindhardt

Foto av Vladimiro Ivanovo (V)

12 informasjons- og teknologiprosjekter (IKT) har et budsjett på 5,3 millioner euro. Eur-midler fra Norge gir tilskudd. Tiltrukket selskaper vil utvikle løsninger som en realistisk avatar basert på kunstig intelligens som hjelper dem å kommunisere med kunder i komplekse situasjoner, eller et holografisk bildegrensesnitt i luften som unngår fysisk kontakt med overflater.

Etat for vitenskap, innovasjon og teknologi (MITA) lyser ut 12 prosjekter for finansiering under det norske finansieringsprogrammet for bedriftsutvikling, innovasjon og SMB.

Selskapet har sendt inn 35 finansieringssøknader på til sammen over 19 millioner. EUR. MITA opplyser at prosjektene verdsetter innovasjonspotensial, kommersialiseringsmuligheter, produktinnovasjoner og partnerskap med norske næringsorganisasjoner.

Litauen jobber med suksess innen digital utvikling. Den har en ganske avansert digital infrastruktur, velutviklet bedriftskultur og mange nye IKT-bedrifter. Selv om de aller fleste bedrifter nå har tilgang til bredbåndsnett, er bruken av moderne digitale håndholdte applikasjoner i bedrifter fortsatt annerledes og henger etter små og mellomstore bedrifter. Et reelt gjennombrudd krever investeringer, sier Ina Sinkeviit, leder for forretningsutvikling, innovasjon og MV i Norway Grants.

I følge MITA inkluderer de utvalgte prosjektene innovasjoner innen EDTech, fintech, kunstig intelligens, cyberdatasikkerhet, tingenes internett og big data.

For eksempel utvikler Inion LT programvare for solparkutviklere. Aspeco utvikler en ny generasjon frittstående datainnsamlingsplattform, Smart Falcon, som kan installeres på raskt bevegelige eller flygende objekter i biler og helikoptre for jevn kontroll i sanntid. Scorify vil hjelpe kunder med å forbedre kapitalomsetningen med et innovativt risikovurderingssystem for factoring.

National Education Center utvikler et kunstig intelligensbasert styringssystem for ikke-formelle utdanningstjenester, cempion.com, for å bidra til å bringe ikke-formelle utdanningstjenester ut på markedet.

Kunstig intelligens brukes også av mon Flinke Folk, hvis innovasjon er en realistisk avatar som er i stand til selvstudium og som vil fungere som en stimulator for å trene fagfolk til å kommunisere med kunder.

Elvo utvikler et virksomhetsstyringssystem basert på kunstig intelligens.

Oxus.AI utvikler en løsning for å vurdere kvaliteten på telefonsamtaler i Litauen, som vil gjøre arbeidet til callsentre enklere.

Finbro implementerer en intelligent kredittplattform.

Frogdom utvikler et prissystem for kunstig intelligens for reservasjonssystemet som brukes av turoperatører.

Opplæringsverktøyet for cybersikkerhet utviklet av Trustguru vil hjelpe deg å lære hvordan du kan tyde de elektroniske tidene som sendes og offentligheten om sikkerheten til personopplysninger.

Gluk Media utvikler en virusforebyggende løsning.

PUM Plus vil ved hjelp av Norway Grants sine investeringer lage et pedagogisk overvåkingssystem som vil bidra til kontinuerlig overvåking og vurdering av læringsutbytte og utvikle personlige læringsplaner.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder