Home » A. Anušauskas: Russiske myndigheter i Haag må kanskje stilles til ansvar for massakren i Ukraina

A. Anušauskas: Russiske myndigheter i Haag må kanskje stilles til ansvar for massakren i Ukraina

by Gabriel Scott

«Fra et humanitært synspunkt tror jeg at responsen fra både FN og Røde Kors og alle internasjonale organisasjoner som overvåker den humanitære situasjonen i Ukraina vil være mer aktiv,» sa ministeren til journalister mandag. «Og fra Haag-domstolens synspunkt er aktor-undersøkelsene faktisk allerede i gang, uten å vente på offisielle anker fra ukrainske myndigheter, selv om de allerede er der.»

Ifølge ministeren er det vanskelig å vurdere på forhånd hvilke siktelser som kan reises, men etter hans vurdering kan det ligne på Serbias sak.

Det ville trolig lignet på den serbiske varianten, da politiske ledere fikk skylden for massakrene begått av serbiske soldater.

«Hvordan det ville se ut i fremtiden, vil trolig se ut som den serbiske versjonen, da politiske ledere fikk skylden for disse massakrene begått av serbiske soldater», sa ministeren.

Sinne fra det internasjonale samfunnet har utløst massegraven og hundrevis av brutalt drepte sivile funnet i den lille byen Buča, nordvest for Kyjiv. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy har direkte anklaget Moskva for å drepe sivile.

Russland benekter anklagene og hevder at Kiev forfalsket videoen som viser likene i Bush.

Moskva har bedt om en spesiell sesjon i FNs sikkerhetsråd mandag for å diskutere påstandene. Ifølge A. Anušauskas prøver den politiske ledelsen å unngå anklager, men denne strategien vil ikke endre noe.

«Russland har det travelt med å forutse overføring av ansvar direkte til sin politiske ledelse. Du har det travelt med å ta disse stegene, men i bunn og grunn endrer det ingenting. – Forbrytelsene ble begått, de ble registrert, og jeg tror jo før den internasjonale domstolen blir involvert i dette arbeidet, jo bedre, sa ministeren.

Den internasjonale straffedomstolen med base i Haag startet sitt arbeid i 2002. Dette byrået søker å straffeforfølge enkeltpersoner for folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og i noen tilfeller aggresjonsforbrytelser.

NATOs kapasiteter i de baltiske statene er doblet

Mens Russland fortsetter sin brutale krig i Ukraina, sier den litauiske forsvarsministeren A. Anušauskas at NATOs kapasiteter er doblet i Baltikum og kanskje tidoblet i Polen.

«NATOs kapasiteter i vår region – de baltiske statene – er doblet, og i Polen kan de ha tidoblet seg. Tross alt er Polen et land nært fiendtligheter. Det betyr at kapasiteten er høyest. Men kapasiteten vår vokser hele tiden og i mai vil det være en topp på den kapasiteten. Og hvor mye de vil beholde avhenger av situasjonen i regionen, sa ministeren til journalister etter å ha møtt presidenten mandag.

ELTA minner om at en tyskledet NATO-kampgruppe for tiden er stasjonert i Rukla, med tropper og personell også stasjonert fra Belgia, Tsjekkia, Luxembourg, Nederland og Norge.

En roterende tung amerikansk bataljon er stasjonert i Pabradė, som skal forsterkes med ytterligere kapasiteter.

NATOs luftpolitioppdrag i de baltiske statene blir for tiden administrert og sikkerheten til himmelen over Litauen ivaretas av det polske luftforsvaret med F-16 jagerfly basert i Šiauliai, og Storbritannias helikoptre er også basert her.


You may also like

Leave a Comment