Home » A. Armonaitė vil diskutere utsiktene for innovativt næringssamarbeid med den norske ministeren

A. Armonaitė vil diskutere utsiktene for innovativt næringssamarbeid med den norske ministeren

by Thure Lindhardt

Torsdag møter økonomi- og innovasjonsminister Aušrinė Armonaitė langveis fra næringsminister Jan Christian Vestre, som han vil diskutere potensialet i bilateralt samarbeid innen høyteknologiske og innovative næringer og invitere norske næringslivsrepresentanter til å utvide sine aktiviteter i Litauen.

«Vi er spesielt interessert i samarbeid innen høyteknologiske og innovative tjenestesektorer, som laser- og optisk teknologi, biovitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, ingeniørfag, fintech og cybersikkerhet. Ligger i hjertet av Europa og i stand til å tilby egenskapene til en høykvalitets ingeniørindustri integrert i globale forsyningskjeder, har vi potensialet til å bli et europeisk produksjonssenter, sier A. Armonaitė.

Litauens produksjonspotensial er ifølge henne kjent blant norske selskaper som allerede har etablert virksomhet i Litauen. Disse er Kitron, Jotron, Stansefabrikken, Nordan, Devold og mange flere. Et utmerket eksempel på Litauens innovative produksjonspotensial er elektriske minibusser som allerede er på veiene i Norge. De produseres i fellesskap av de litauiske selskapene Elinta Motors, Altas Auto og Forveda, og det er planer om å produsere 44 slike elektriske minibusser innen neste sommer.

Både Norge og Litauen følger nøye med på å digitalisere sine bransjer, styrke IT-kompetanser og -kompetanser, utvikle grønne innovasjoner og innovative teknologier, som åpner for nye muligheter for land til å samarbeide i disse avanserte sektorene. Norge kunne aktivt brukt det store potensialet til litauiske IT-selskaper – vårt selskap kan bidra med sin kunnskap og erfaring innen digitalisering og utvikle innovative løsninger for bl.a. Myndigheter, smarte byer eller tingenes internett.

Mer aktivt bilateralt økonomisk samarbeid mellom Litauen og Norge diskuteres også på Litauisk-norsk økonomisk forum i Oslo med deltagelse av viseminister for økonomi og innovasjon Jovita Neliupšienė. Hun skal også besøke norske bedrifter som er viktige i sammenheng med litauisk eksport og investeringer.

Det økonomiske forumet, som finner sted 11. november, vil bli holdt i anledning hundreårsjubileet for diplomatiske forbindelser mellom Litauen og Norge. På arrangementet vil næringslivsrepresentanter fra begge land dele sine erfaringer og innsikt i hvordan virksomheter tilpasser seg stadig endrede forhold og fremtidsplaner innen næringssektorer som produksjon, høyteknologi, tjenester og bygg.

Norge 2020 var den ellevte største investoren i Litauen. Norges utenlandske direkteinvesteringer beløp seg til 638 millioner euro. Euro. Det er i dag rundt 370 selskaper med norsk kapital som opererer i landet, som til sammen utgjør over 13 tusen. Arbeidsplasser.

Til tross for pandemien er Litauen et av få land som har opprettholdt positive bilaterale handelstrender med Norge: den totale omsetningen av varer og tjenester mellom Litauen og Norge var i 2020 på 1,75 milliarder euro.

You may also like

Leave a Comment