Home » Aker BPs PGNiG Upstream Norway har oppdaget nye olje- og gassressurser i Norskehavet

Aker BPs PGNiG Upstream Norway har oppdaget nye olje- og gassressurser i Norskehavet

by Gunnar Garfors

PGNiG Upstream Norway og Aker BP oppdaget nye råolje- og naturgassressurser i Norskehavet, melder PGNiG i en pressemelding. Selskapet anslår at det kan være ytterligere forekomster i nærheten og planlegger å bore mer i løpet av kort tid.

Boring av en letebrønn ved Newt-prospektet i den nordlige delen av Norskehavet er vellykket fullført. PGNiG Oppstrøms Norge oppdaget et olje- og gassfelt der med utvinnbare ressurser opprinnelig anslått til mellom 11 og 36 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav PGNiG har en eierandel på 20 %.

«Norge er vår prioritet når det kommer til utenlandsk leting og produksjon. Utnyttelsen av forekomstene der er av strategisk betydning for oss, også i forbindelse med å styrke Polens energisikkerhet. Oppdagelsen av nye ressurser på Newt-prospektet er nok en suksess for PGNiG på norsk kontinentalsokkel. plassering av innskuddet. Ligger i nærheten av Skarv gruveområde, vil det lette utviklingen og øke lønnsomheten til driften, «- sa Iwona Waksmundzka-Olejniczak, president i PGNiG.

Det oppdagede feltet ligger 14 kilometer nordøst for Skarv gruvedistrikt, hovedsenteret for PGNiGs aktiviteter på norsk kontinentalsokkel. Området har en meget godt utviklet gruveinfrastruktur som kan brukes til utnyttelse av Newt-ressurser. Dette vil tillate å redusere kostnadene og forkorte tiden for innskuddsutvikling.

Som administrerende direktør Waksmundzka-Olejniczak påpeker, har PGNiG Upstream Norway andre konsesjoner i nærheten av Newt som snart skal utforskes.

Prospect Newt ligger i lisensområdet PL941. Operatør er Aker BP med en eierandel på 80 prosent. PGNiG eier de resterende aksjene.

(PAP Business), #PGN

pr /asa/

Se også: PGNiG SA – kurs, økonomiske resultater, utbytte, nøkkeltall, aksjonærstruktur

You may also like

Leave a Comment