Home » Ambulanse på de store masuriske innsjøene

Ambulanse på de store masuriske innsjøene

by Gunnar Garfors

Vannredningskjøretøyer startet sitt arbeid på de store masuriske innsjøene torsdag. De vil fungere som medisinsk hjelpemiddel til slutten av september.

Denne sesongen vil vannredningskjøretøyer bli stasjonert i Sztynort, Giżycko, Ryn og Kamień – denne plasseringen av redningsmenn betyr at de vil betjene hele ruten til Great Masurian Lakes, som er over 110 km lang. For badevakthjelp, ring 112 eller MOPR nødnummer 601 100 100.

Ambulanser gir den samme medisinske hjelpen som tradisjonelle bilambulanser – de er utstyrt med grunnleggende medisinsk utstyr og medisiner. Livredderteam hjelper ofre for ulykker eller plutselige helsehendelser om bord på yachter, men ikke bare – før i tiden hjalp livreddere ofte innbyggerne i landsbyer ved innsjøene. I Masuria er det raskere å komme seg til sykehuset fra mange steder med en rask motorbåt over innsjøen enn med bil, som må gå rundt innsjøen.

Når det er nødvendig, frakter vannredningsteam pasienter til sykehus, konvensjonelle ambulanser eller LPR-helikoptre.

De siste sesongene har vannredningskjøretøyer blitt satt inn mer enn 300 ganger.

You may also like

Leave a Comment