Home » Ambulansetjenesten i Jelenia Góra er suspendert – Jelonka.com

Ambulansetjenesten i Jelenia Góra er suspendert – Jelonka.com

by Gunnar Garfors

Direktøren for ambulansetjenesten i Jelenia Góra lyser ut et anbud på tilbud om levering av helsetjenester i ambulansetjenesten i Jelenia Góra, innenfor rammen av:

1. Systemleger, dvs.:
1) har fordypning eller tittel som styremedlem innen feltene anestesiologi og kritisk medisin, akuttmedisin eller nevrologi, eller er innenfor dette feltet etter andre fordypningsår og fortsetter fordypningsutdanningen, eller
2) ha spesialisering eller tittel spesialist i: indremedisin, kardiologi, generell kirurgi, barnekirurgi, ortopedi og traumatologi i muskel- og skjelettsystemet, ortopedi og traumatologi eller pediatri, eller
3) å ha fullført grunnmodul innen indremedisin, pediatri eller generell kirurgi som en del av spesialistutdanningen og fortsette spesialistutdanningen eller ha fullført spesialistutdanningen og inneha spesialisttittelen
2. Paramedic, paramedic – sjåfør – Overhold kravene i statens medisinske redningslov (dvs. Gazette av 2022, punkt 1720, som endret)
3. systemsykepleiere – Spesialisttittel eller spesialisering innen legevakt, anestesiologi og intensivbehandling, kirurgi, kardiologi, pediatri (ingen høyere utdanning kreves) og gjennomførte kvalifikasjonskurs innen legevakt, anestesiologi og intensivbehandling, kirurgi, kardiologi, pediatri og minst 3 års yrkeserfaring ved disse avdelingene Spesialistområder, akuttmottak, mottak eller redningstjeneste.

Tjenestene som omfattes av forordningen tilbys i operasjonsområdet til redningstjenesten i Jelenia Góra, med estimert antall begunstigede av tjenestene: Jelenia Góra – 138.039, Lwówek Śląski. – 43 473, Kamienna Góra – 41 244, Lubań – 52 372.

Kontraktens varighet fra dato 24. april 2023 fra kl. 07.00 før 01.01.2024 til 7.00

Reglene for konkurransene kan sees i Personalavdelingen til Redningstjenesten ved Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, fra 8°° til 15°° og på nettstedet www.999.jgora.pli fanen «Ledige stillinger». For mer informasjon, ring HR-avdelingen for nødetatene på 75 75 222 91.

Konkurranseskjemaer kan lastes ned fra EMS Human Resources Department eller nettstedet www.999.jgora.pl i fanen «Anbud – Jobber».

Anbud skal sendes inn til Ambulansekontoret på skjema innen 17. april 2023 kl. 09.00 i forseglede konvolutter med påskriften «Anbud på levering av medisinske tjenester i ambulansetjenesten i Jelenia Góra».

Budåpningen finner sted 17. april 2023 kl. 10.00
Tilbudets gyldighet – 30 dager fra tilbudsdatoen.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse anbudskonkurransen, endre oppgjørsdato og utsette fristen for å gi tilbud uten å oppgi grunn.

You may also like

Leave a Comment