Home » Andre banker starter programmet Secure Credit 2 prosent.

Andre banker starter programmet Secure Credit 2 prosent.

by Catherine Monroe


ISB Nyheter

Flere banker lanserer Safe Credit 2%-programmet, kunngjorde Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Andre banker starter programmet Secure Credit 2 prosent.

– I tillegg til PKO Bank Polski og Bank Pekao SA, fra i dag Safe Loan 2 prosent. Alior Bank SA, VeloBank SA og SGB-Bank SA er også på tilbud. Dette er de neste bankene som blir med i First Flat-programmet.

Sikker kreditt 2%-ordningen For folk som ønsker å kjøpe sin første bolig, trer den i kraft 1. juli. Inkluderer for eksempel avdragstilskudd på boliglån (forskjell mellom fastrente beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig fastrentelånsrente i utlånsbankene og 2 % rente på lånet). Finansieringsperioden er 10 år.

Som operatør av programmet er BGK blant annet ansvarlig for å utbetale midlene under Sikkert Lån 2 prosent. Dette er lånetilskudd og på boligkontoen boligpremier.

➡ ANBEFALING: Hvordan investere i aksjemarkedet (med StockWatch.pl)?

StockWatch.pl

StockWatch.pl støtter private investorer med blant annet:

– Analyse av finansielle rapporter og prospekter for selskaper utarbeidet av profesjonelle uavhengige finansmenn,

– et moderert brukerforum uten uhøflighet og trakassering,

– gjeldende og ansatte-verifiserte økonomiske data for selskaper,

– Verktøy for fundamental og teknisk analyse.

>> Sjekk hva du kan bruke gratis og hva vi tilbyr i Premium Zone

You may also like

Leave a Comment