Home » Anti-LHBT-regioner fortsatt uten norske midler

Anti-LHBT-regioner fortsatt uten norske midler

by Thure Lindhardt

Som Huitfeldt bemerker, er angrep på LHBT-rettigheter en del av en trend som også inkluderer spørsmål knyttet til abort og kvinners rettigheter. Begrensninger i ytringsfriheten er et angrep på åpenhet og toleranse.Sivilsamfunnsfondet har også som mål å støtte tiltak som bekjemper hatefulle ytringer og fremmer toleranse og respekt for mangfold.

– Jeg har fulgt den negative utviklingen av situasjonen i Polen i lang tid med bekymring – understreket den norske utenriksministeren.

Som Anniken Huitfeldt skrev i en uttalelse: «Vi har allerede sluttet å støtte lokalsamfunn og regioner som har erklært seg som såkalte LHBT-frie soner. Vi har også begrenset deler av det rettslige samarbeidet.»

Ifølge Norge kom det også noen positive signaler i høst, til tross for de negative endringene. Fire polske provinser har opphevet sine anti-LHBT-erklæringer. Dette skjedde på grunn av internasjonalt press og signaler om tap av økonomisk støtte.

Norge vil overvåke situasjonen angående LHBT-personer i Polen, spesielt i rundt 50 kommuner der anti-LHBT-lover fortsatt er på plass.

– Vi vil nøye overvåke holdningen til polske myndigheter til forpliktelser og fellestrekk i europeisk samarbeid – sa Huitfeldt.

– Signalet fra den polske regjeringen om at den ikke lenger aksepterer prinsippet om EU-rettens forrang skaper usikkerhet – også for norske bedrifter og borgere. Norske investorer, reisende, studenter og andre må være sikre på at våre felles europeiske regler også gjelder i Polen. fortsatte ministeren.

Norge sa at de nå gjennomfører en full gjennomgang av programsamarbeidet med Polen for å sikre økt overvåking og kontroll med norske midler.

EØS- og Norge-tilskuddene er det økonomiske bidraget fra Island, Liechtenstein og Norge til å redusere sosioøkonomiske ulikheter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Til gjengjeld for den økonomiske støtten som gis, får giverlandene tilgang til EUs indre marked selv om de ikke er medlemmer av det. Midlene skal også bidra til å styrke verdier som demokrati, toleranse og rettssikkerhet. Polen signerte avtaler om den tredje utgaven av Norges- og EØS-fondene (2014-2021) 20. desember 2017 og mottok 809,3 millioner euro (av en samlet pool på over 2,8 milliarder euro). den største fordelen.

Vi er glade for at du er med oss. Abonner på Onet-nyhetsbrevet for å motta det mest verdifulle innholdet fra oss

You may also like

Leave a Comment