Home » Antra Zālīte: For at Latvia skal implementere ambisiøse planer i IT-sektoren, må grunnlaget legges i skolen

Antra Zālīte: For at Latvia skal implementere ambisiøse planer i IT-sektoren, må grunnlaget legges i skolen

by Thure Lindhardt

Mangelen på høyt kvalifiserte arbeidere er tilstede over hele verden, men i Latvia som et lite land ser vi det veldig godt ikke bare innen IT, men også på relaterte områder. Vi prøver å involvere flere kvinner i bransjen og oppmuntre mellom- og eldregenerasjonen til å komme tilbake til IT – for å lære å omskolere seg. Skolens fagspesifikke kunnskapsgrunnlag spiller en viktig rolle for å tilegne seg disse profesjonene. Dessverre lar ikke alle disse grunnleggende tingene deg bygge en ny profesjonell karriere.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Huller i matematikk og stereotypier om kvinner i IT

Den skjerpende faktoren er kjølvannet av utdanningssystemet på 1990-tallet – å la barn lære hva som fungerer best. Selvfølgelig har unge mennesker et sterkt ønske om å gjøre ting enkelt for seg selv, men alt knyttet til de eksakte vitenskapene oppnås sjelden uten problemer. Vi ser fortsatt elevene fra 90-tallet, det nye årtusenet – for tiden aktive arbeidsmarkedsaktører i 40-årene og yngre som har store hull i matematikk. Matematikk er kjent for å være grunnlaget uten hvilken fremtidens arbeidsliv ligger i hjemmet. Det er klart at uten et eksisterende eller oppfrisket og styrket matematisk grunnlag, er omskolering vanskelig selv for personer over 40 år.

Det er også positive endringer og stereotypen om at kvinner ikke har noen plass i IT-bransjen er i endring. Inntil for 10 år siden rådet familien til potensielle studenter og venner dem sjelden til å bestemme seg for å studere ingeniør eller noe lignende. Kvinner som valgte dette studiet var ofte de eneste studentene på guttekurset. Likeledes har kvinner som ønsker å endre karriere i dag knapt noen sjanse til å bli oppmuntret til sin faglige utvikling i IT-bransjen. Men det er viktig at de kan!

Jeg hadde nylig muligheten til å se Providus-studien «Er IKT fremtiden for alle?» for å se nærmere. Etter min mening bør denne studien spres mye bredere blant lærere, beslutningstakere og andre relaterte fagpersoner, slik at vi vil se kvinner blant våre kolleger i nær og fjern fremtid. Det latviske samfunnet er også relativt gjestfritt, og ifølge dataene fra den nevnte studien ser en stor del av samfunnet kvinnenes plass i vår bransje.

Latvia kan få en leder i å tiltrekke kvinner hvis vi ser på EU-gjennomsnittet. Også i selskapene i «Visma»-gruppen har vi mange kvinner i ulike stillinger – analytikere og prosjektledere, testere og programmerere samt spesialister på støtteprosesser. Vi følger også med på kjønnsforholdet i personalstatistikken månedlig og tar oss av inkluderings- og likestillingsspørsmål. Jeg håper at prestasjonene og eksemplene til våre kolleger kan oppmuntre skeptikerne til å ta de første skritt inn i IT-verdenen!

Å returnere mer fra utlandet, beholde utenlandske studenter lenger

Arbeidskraftmangelen i IT-bransjen er også preget av at det for noen år siden fortsatt var mulig å tiltrekke seg ansatte ved å vise til passende lønn i stillingsannonsen, i dag er det til og med i noen tilfeller ingen tilbakemelding på de svært fristende annonsene. !

Arbeidsledigheten i Latvia falt til et rekordlavt nivå på 6,9 % i august. Alle som vil jobbe er i jobb nå! Dessverre forverrer eksistensen av Riga som en vannkilde i Latvia situasjonen, og mange mennesker i regionene mister håpet om å finne arbeid i eller i nærheten av der de bor. Fjernarbeid har endret situasjonen. Mange av våre kolleger valgte også å returnere til sine hjemregioner i regionene i Latvia under pandemien, og det er gledelig.

Det er denne muligheten til å leve tilbake i ditt hjemland, å vende tilbake til dine forfedres hjemland, som også tiltrekker seg de som har forlatt Latvia. I Norge eller Danmark er lønnen til ansatte enda høyere enn i Latvia, men våre høyt kvalifiserte ansatte i Latvia mottar enda mer enn i Finland. Det er folk som kommer tilbake til Latvia klare til å tape litt penger bare for å få jobb her. Og det er viktig for oss i landet å opprettholde denne trenden.

Ideer om hvordan og hvordan Latvia kan gjøres mer tilgjengelig for kvalifiserte utenlandske arbeidere har sirkulert i de politiske korridorene i årevis. Man må allerede huske på at utlendinger som studerer i Latvia vil knytte sine fremtidige karrierer til selskapene her. Visma Labs sysselsetter rundt 20 personer av ulike nasjonaliteter. Vi ser at utlendinger – nyutdannede fra latviske universiteter – tar sjansen på å bli høyt kvalifiserte fagfolk her i Latvia for å få et raskere gjennombrudd i karrieren. De fleste har jobbet her i 5-7 år, men de som stifter familie her blir lenge på det latviske arbeidsmarkedet. Det er enda vanskeligere å tiltrekke seg fagarbeidere fra utlandet.

Det vil være et digitalt samfunn, det vil være IT-ledere

Vi lever allerede i teknologiens triumferende fremskritt – den hjelper oss overalt. Det er klart at IT i fremtiden vil være koblet til alle andre bransjer, teknologifremskritt og den menneskelige fantasien er svært viktig i utviklingen. Problemene med datamaskin- og datalagringskapasitet hører fortiden til, nå er den største utfordringen å bruke teknologiens muligheter for å løse menneskelige problemer og realisere fremtidens muligheter.

Allerede i Latvia skaper vi ting som aldri har blitt gjort før i verden, nye konsepter, vi har alle enestående muligheter. Markedsføring er like viktig for å fortelle verden om den nye kreasjonen din! Det er mange selskaper i Latvia som eksporterer og er fantastiske aktører over hele verden, men for det meste vet vi relativt lite om dem selv.

Selv om Latvia har prestert godt nok teknologisk i forhold til sin befolkning, gjenstår det mye å gjøre for å fortsette å gi et betydelig bidrag til teknologiens verden. For oss som samfunn er det viktig å fortsette å investere i utdanning og å styrke tilliten i befolkningen. Her er det viktig å være bevisst på grunnlaget vi legger for den yngre generasjonen. Dessverre er det ikke nok at bare noen få hundre i året kan ta fysikkeksamen på ungdomsskolen for å fylle flere tusen budsjettstillinger innen eksakte realfag ved universiteter og senere vinne virkelig høyt kvalifiserte spesialister for arbeidsmarkedet. Det er statens og samfunnets oppgave å heve læreryrkets omdømme slik at de beste av de beste, interesserte, kan jobbe med barn!

Håp for den yngre generasjonen

«Visma» deltar årlig i konkurransen om logisk og algoritmisk tenkning Bebr. del[a]s organisasjon. Jeg tror at de 20 000 latviske studentene som deltar i denne konkurransen har lite håp om at vi vil styrke grunnlaget for den nye IT-generasjonen.

Konkurransen gir studenten muligheten til å lære å si til seg selv: «Jeg er modig, jeg vil være der for å løse ethvert problem, hvis jeg mislykkes med en gang, så vet jeg at det er fantastiske mennesker jeg kan lære av Hvem jeg vil lage det med! «Vi setter pris på evnen til hver enkelt student til å anvende logikk, eller i det minste effektivt anvende ett av prinsippene for algoritmisk resonnement, på konkurranseoppgavene.

Slike konkurranser er viktige for å bygge selvfølelse. Det er viktig å få unge mennesker til å føle at det ikke bare er mulig å spille spill på datamaskinen eller telefonen, men også å lage dem selv. Populariteten til sosiale nettverk er med på å bygge tillit – jeg kan lage innhold selv! Kanskje mer?

Bebr[a]Det er en måte å støtte og interessere IT-bransjen blant skolebarn på, men vi har også andre initiativ i samarbeid med Riga tekniske universitet osv. Vi bringer nye spesialister ut i praksis, trener dem – oppdrar en ny generasjon. Ikke bare Visma, men også andre selskaper satser stort på lignende støtte. Er et verdifullt initiativ Riga TechGirls. Næringen forventer også et departementsmiljø med et klart budskap: Neste generasjon er drivkraften bak fremtidens digitalisering! Det er nødvendig å tenke ambisiøst og ikke på kort sikt på minst 15-20 år for at Latvia skal ha håp om å skaffe seg et digitalt samfunn!

You may also like

Leave a Comment