Home » Babyboomere og de over 60 år har det høyeste karbonavtrykket

Babyboomere og de over 60 år har det høyeste karbonavtrykket

by Peter Østbye

Grunnleggelsen av Fridays for Future-bevegelsen av den kjente og unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har gjort det mulig å gjøre stemmen til yngre generasjoner hørt om den nåværende klimakrisen. De fleste unge ser ut til å være klar over det presserende behovet for å handle for å beskytte planeten og gi en lysere fremtid for kommende generasjoner. Hva vil skje med den nye generasjonen seniorer, de såkalte «babyboomerne», født etter andre verdenskrig i full økonomisk ekspansjon?

I dag ser yngre generasjoner ut til å være mer bevisste på miljøproblemene de står overfor i dag og bevegelsen startet av Greta Thunberg – fredager for fremtiden – har samlet tusenvis av unge mennesker rundt om i verden for å protestere mot manglende handling fra regjeringer i møte med klimakrisen. Til tross for ungdommens bevissthet, må det fortsatt gjøres innsats for å aktivt og daglig involvere dem i miljøvern.

En ny studie – publisert i tidsskriftet Nature Climate Change – på klimagassutslippene fra flere land (27 EU-land, Norge, Storbritannia, USA, Australia og Japan) basert på forskjellige aldersgrupper, for årene 2005, 2010 og 2015, fremhever høydepunkter Generasjonenes kamp i møte med klimaspørsmålet.

I følge statistikken, babyboomere – Mennesker født i Vesten under babyboom-perioden etter andre verdenskrig og frem til tidlig på 1970-tallet – å ha at verre karbonutslipp. «De gamle pleide å være nøysomme. Generasjonen som var vitne til andre verdenskrig var forsiktig med hvordan den brukte ressursene. De «nye eldste» er annerledes»forklarte Edgar Hertwich, professor ved Industriell økologi-programmet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Den nye generasjonen eldre har sterk innvirkning på klimagassutslipp…

«Babyboomer-generasjonen etter krigen er den nye gamle. De har andre forbruksmønstre enn den «stille generasjonen» som ble født mellom 1928 og 1945. De bruker nå mer på bolig, energi og mat.»sa Hertwich.

I følge tall publisert i 2015, De over 60 år står for en tredjedel av klimagassutslippenesammenlignet med et kvartal i 2005.

Ser vi nærmere etter aldersgruppe, i 2005 slapp de som ble født under andre verdenskrig ut færre klimagasser enn de i alderen 30–44 år og de i alderen 45–59 år som ble sluppet ut av generasjonen over 60 år, spesielt under babyboomen, høyere enn aldersgruppen 30-44 år og nærmer seg nivået for aldersgruppen 45-59 år. Heran Zheng, postdoktor ved NTNU, sier det er god grunn til å tro at generasjonen over 60 har holdt seg på toppen av utslippsstigen siden 2015.

Denne studien beviser at ansiennitetskategorien har en reell innvirkning på mengden klimagasser som slippes ut i atmosfæren i de 32 landene som er undersøkt. Vi må ikke glemme at forventet levealder øker, noe som gjør utfordringen med å redusere klimagassutslippene som svar på global oppvarming enda vanskeligere.

For eksempel er tilfellet med Japan fremhevet ettersom den eldre generasjonen er ansvarlig for halvparten av klimagassutslippene. «Forbruksvanene til eldre mennesker er mer rigide. For eksempel ville det vært gunstig om flere flyttet inn i mindre leiligheter når barna er borte.»foreslo Heran Zheng. «La oss håpe at flere alderstilpassede bofellesskap, transportsystemer og infrastruktur kan bygges.»

Dette betyr selvsagt ikke at de andre aldersgruppene av befolkningen i de undersøkte landene ikke har innvirkning på miljøet. De eldre vil ha en tendens til å ha lokale konsekvenser, mens de yngre generasjonene, som bruker mer importerte varer som klær eller elektroniske enheter, bidrar til klimagassutslipp i andre land.

«Inntektene faller i pensjonisttilværelsen, men seniorer i utviklede land har akkumulert verdi, spesielt i boliger. Mange har sett en kraftig økning i verdien på eiendommen deres. Deres høye forbruk på grunn av deres formue. Dette skjer spesielt i karbonintensive områder som f.eks. En økende andel av denne aldersgruppen bor alene, dette er ikke tilfelle i alle land, men reflekterer det større bildet.»sa Heran Zheng, ansatt ved NTNUs avdeling for energi- og prosessteknikk.

Til tross for den generelle nedadgående trenden

Av de 32 landene som ble spurt for denne studienAustralia og USA har seniorene med det dårligste karbonavtrykket totalt sett 21 tonn årlige utslipp per personsom er omtrent det dobbelte av det europeiske gjennomsnittet.

I Europa, På førsteplass kommer Luxembourg med 19 tonn, tett fulgt av Storbritannia, Norge, Finland og Irland. I østeuropeiske land som Romania, Litauen, Ungarn, Kroatia og Estland ser eldre befolkninger ut til å slippe ut færre klimagasser.

Men som hovedregel og tatt i betraktning hele befolkningen i den betraktede perioden mellom 2005 og 2015, trenden i årlige klimagassutslipp er synkende… Avhengig av aldersgruppe er engasjementet spesielt forskjellig: personer under 30 år har redusert sine årlige utslipp med 3,7 tonn; 30 til 44 åringer 2,7 tonn og 45 til 59 åringer 2,2 tonn. Ikke overraskende har personer over 60 den laveste raten, og reduserer utslippene med bare 1,5 tonn.

Disse tallene er fortsatt bekymringsfulle, ettersom vi vet at forventet levealder øker, størrelsen på den eldre befolkningen i de undersøkte landene forventes å dobles mellom 2019 og 2050, og at klimakrisen haster er svært reell.


Tekstgjengivelsesrettigheter

Alle rettigheter forbeholdt

You may also like

Leave a Comment