Home » Beata Szydło: Gazprom styrer Europa

Beata Szydło: Gazprom styrer Europa

by Thure LindhardtEuropaparlamentet


© Fratria / Twitter
Europaparlamentet

Under debatten i Europaparlamentet i Strasbourg var polske parlamentsmedlemmer kritiske til EUs klimapolitikk. «Det er flere og flere europeere som ikke har råd til så høye strømregninger,» sa Beata Szydło (PiS).

LES OGSÅ: Gazprom vil «eksepsjonelt og med god vilje» ikke kutte gassforsyningen til Moldova. Langes Chisinau i bakgrunnen

EU har en ambisiøs klimapolitikk. Har Fitfor55, har flere og flere fornybare energier. Men det har også økende energipriser, økende energiekskludering og fattigdom, samt en økende avhengighet av importerte energikilder og tomme gasslagre. Det er flere og flere europeere som ikke har råd til å betale så høye energiregninger

– sa Beata Szydło.

Derfor er det slik, for det er endelig på tide å tenke på om kostnadene og retningene for transformasjonen er riktige, eller om kostnadene ved denne transformasjonen ikke er for høye, bør sjekkes. I denne rapporten er det ingen omtale av Nord Stream 2 og dens innvirkning på det som skjer, for eksempel i landene i Sentral- og Øst-Europa og problemene som oppstår av det. Gazprom styrer Europa. Tomme gasslagertanker er det beste eksemplet på dette. Ifølge rapporten vil kommisjonen overvåke denne situasjonen med tanke på den kommende vinteren. For de 31 millioner europeerne som allerede lider av energifattigdom, er ikke overvåking alene nok. Til syvende og sist må det tas avgjørende grep

– la til MEP-ene med ansvar for lov og rettferdighet.

https://twitter.com/BeataSzydlo/status/1463560763184979974

Økning i gassprisene

Zdzisław Krasnodębski (PiS) påpekte også den kraftige økningen i gass- og strømprisene i EU og andre regioner i verden.

Problemet med gjeldende priser krever mer målbevisst handling fra Kommisjonen

– sa MEP, og la til at 31 millioner mennesker i EU ble berørt av energifattigdom i 2019.

Presset på hovedleverandøren av naturgass til Europa – det russiske selskapet Gazprom – skal også økes i fellesskap. Forbundet bør snakke med én stemme i dialog med eksterne leverandører. Vi må også øke gassforsyningen til EU fra alternative retninger, inkludert konvensjonell gass – fra Norge og LNG – fra USA, Maghreb eller Qatar, og ha mye høyere drivstoffreserver i fremtiden.

– sa Krasnodębski.

Jadwiga Wiśniewska (PiS) påpekte at den nåværende energikrisen forplikter oss til å redefinere energipolitikken vår.

EUs solidaritet ble gravlagt sammen med Nord Stream på bunnen av Østersjøen. Stigende kvotepriser og deres spekulative karakter med hensyn til CO2-utslippskvoter fører til en nedgang i konkurranseevnen til europeisk industri. Vinteren kommer, vi har tomme gasslagre som er et resultat av gassslukking som ikke er diskutert i denne salen

– tok det ærede medlem til etterretning.

Ifølge Beata Kempa (PiS) kan det ikke være noen energiunion uten solidaritet, og denne solidariteten mangler i EU i dag, hvor Polen ensidig motarbeider russisk energipolitikk, som består i å dele opp landene i Europa.

Det skal aldri være en europeisk godkjenning for Nord Stream og Nord Stream 2. Disse to prosjektene truer åpenlyst den politiske og energiske samhørigheten i EU. Hvis du snakker om energi i dag, kan du ikke se bort fra temaet om den kraftige prisveksten på strøm. Dette er et resultat av dårlig planlagt grønn energipolitikk som skader europeiske økonomier. Et godt eksempel på dette er manipulasjonen av markedet for sertifikater for fornybar energi

– påpekte dette overfor det ærede medlem.

Izabela Kloc (PiS) tok også ordet i debatten.

I sin rapport berømmer EU-kommisjonen fremgangen i overgangen til ren energi. Det er mye PR-propaganda der inne, men lite fakta. (…) EU opplever strømbrudd og en enestående økning i energiprisene som aldri før. Hvis vi ønsker å bryte ut av denne onde sirkelen, må vi starte energiovergangen på nytt. Hundrevis av milliarder av euro, en stabil økonomisk infrastruktur og velstanden til fremtidige generasjoner står på spill

– sa MP.

Dessverre vil EU lide ikke bare en politisk, men også en sivilisatorisk fiasko hvis folk blir tvunget til å redusere energiforbruket bare fordi en overskyet dag har kommet eller vinden har sluttet å blåse

Kloc oppsummerte.

mly / PAP / Twitter

You may also like

Leave a Comment