Home » Bedriftskonsulent – Małgorzata Durczyk i hele Norge

Bedriftskonsulent – Małgorzata Durczyk i hele Norge

by Gunnar Garfors

Mitt navn er Małgorzata Durczyk og jeg har bodd i Norge i 10 år og jeg har drevet et firma og ansatt folk i 5 år. Jeg kjenner dette markedet ut og inn. Jeg vet nøyaktig hva og når jeg skal gjøre for å kontrollere kaoset i selskapet.

Jeg er en Master of Management by Education og en sertifisert rettsmekler registrert på listen over faste rettsmeklere i Polen. Jeg er også i sertifiseringsprosessen for RBC Trainer Academy.

Jeg har evnen til å slukke branner og forsone mennesker.


 

Mitt motto er: «Det er ingen håpløs situasjon der det er en mann som har vilje til å kjempe og holde ut, som er fattet, våken og tøff.»

KONTAKT MEG. Telefonen koster deg ingenting, og selve samtalen kan være trøstende.

Kontakt :
Management konsulent Małgorzata Durczyk

post.mekler@gmail.com
️45671034
www.malgorzatadurczyk.no

Sett deg inn i tilbudet og kontakt meg så.

– HR, Arbeidsforhold og Arbeidstakertjenester

Jeg har mye kunnskap og erfaring innen personalledelse i det norske markedet, hvor den ansatte kommer først. Jeg vet veldig godt hvordan du kan holde en gründer som arbeidsgiver trygg i dette kompliserte systemet og beskytte deg selv mot problemer knyttet til ansattes krav.

– bedriftsrådgivning

Hvis du ikke ønsker å ha ekstra støtte på permanent basis og du har områder i din organisasjon som trenger forbedring, tilbyr jeg deg en konsulenttjeneste der jeg ser nærmere på hvordan en bestemt del av bedriften fungerer og viser deg hva som må gjøres, for å forbedre driften.
– Ad hoc støtte
Jeg støtter din bedrift på områder knyttet til administrasjon, opprettelse av nødvendige dokumenter eller for å sikre optimal drift av bedriften.

– Administrasjon og ledelse av selskapet

Et effektivt selskap bør fungere som en godt utformet mekanisme basert på sofistikerte og velregulerte prosesser. Jeg lager dem og sørger for at de fungerer feilfritt slik at du har tid til å gjøre det som gjør deg lykkeligere.
Jeg vil ta meg av dokumentasjonshåndtering, personalsaker, kontakt med regnskap og kontor og andre administrative forhold for deg.

– Revisjon av driften av selskapet

Gjennom øynene til en perfeksjonist med mange års erfaring innen forretningsutvikling på det polske og norske markedet, vil jeg analysere hvordan din bedrift fungerer og identifisere områder som kan forbedres for å øke fortjenesten betydelig med liten innsats.

– Løse tvister før de går til retten

Jeg hjelper til med å løse krisesituasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i minnelighet FØR de går for retten og utsetter deg for strenge bøter.


HVA FÅR DU VED Å JOBBE MED MEG?

100 % engasjement
100 % støtte
100 % ansvar for tiltakene som er tatt
100% forståelse
100 % konfidensialitet


HVORFOR MEG?

De siste fem årene jeg har drevet et selskap i Norge, har jeg sett og vært vitne til mange urettferdigheter gründere møter. Det norske arbeidsrettssystemet tjener de ansatte i de fleste saker, og selve sakene avgjøres til fordel for de ansatte.
I mange tilfeller tenker ikke gründere på hvilke rettigheter og plikter de har overfor sine ansatte, noe som ofte fører til at de havner i problemer.
Jeg ser gjerne på saken din med et objektivt øye til en erfaren forretningsmann.

You may also like

Leave a Comment