Home » Betydelig reduksjon i CO2-utslipp i Europa

Betydelig reduksjon i CO2-utslipp i Europa

by Peter Østbye

CO2-utslippene falt kraftig i Europa i 2021. En trend som kan forklares med den massive ankomsten av elektriske kjøretøy.

har CO2-utslipp i Europa falt kraftig gjennom året 2021. Gode nyheter for myndigheter og byggherrer som ser dette første resultater av ny teknologi anvendt. Hvis fremveksten av elbilen har gjort denne reduksjonen i utslipp mulig, gjør nye kjøretøyteknologier det mulig redusere utslipp.

En nedgang på grunn av elbiler

Dette er et gjennomsnitt satt av EU-kommisjonen, og det virket uoppnåelig for noen år siden. De gjennomsnittlige CO2-utslippene burde ikke være det over 100g/km. I 2021 var gjennomsnittlige utslipp på 99 g/km. Disse tallene er levert avForskningsorganisasjonen Jato Dynamics. De europeiske målene ble derfor respektert.

Økningen i salget av Elbiler spiller selvsagt en viktig rolle i denne reduksjonen i CO2-utslipp. Produsenter har lagt stor vekt på å selge elektriske eller plug-in hybridbiler (PHEV). Hvis prisene for denne typen kjøretøy forblir konstante, kunder var der.
Byggearbeiderne spilte også spillet på de nye varmemotorene. Enten det er diesel eller bensin, sistnevnte er renere.

Blant de mest dydige produsentene på markedet finner vi Renault WHO reduserer sine gjennomsnittlige utslipp med 12 % sammenlignet med 2020. De ligger nå på 86,7 g/km. Blant de andre flinke elevene finner vi Cupra, den reduserer utslippene med 40 % i tillegg til Jeeptakket være hybridbilene reduserer utslippene med 23 %. På den annen side er produsenter som Toyota dårlig plassert på grunn av hybridmodellene deres. Den japanske produsentens gjennomsnittlige utslipp er gjennomsnittlige 108,8 g/km. Samme observasjon for Honda.

Hvem er de gode studentene i Europa når det gjelder CO2-utslipp?

I følge Jato Dynamics-tall er vi ingen overraskelse blant de beste studentene i Europa Norge med et utslippsgjennomsnitt på 16,9 g/km. Frankrike registrerer utslipp av 97,8 g/km for hele året 2021. Med utslipp på rundt 96,4 g/km gjør Tyskland det litt bedre enn oss.

På den annen side har noen land ennå ikke klart å nå de europeiske målene. Dette gjelder spesielt for Italia og Spania, som har nærliggende CO2-utslipp 120,3 g/km utslipp i gjennomsnitt over hele 2021.

Selv om disse tallene er positive, bør det ikke glemmes at Europa har satt et nytt mål for å begrense gjennomsnittlig CO2-utslipp til 95 g/km for alle nye kjøretøy. Et gjennomsnitt som vil være vanskelig for noen å oppnå.

Les også:

You may also like

Leave a Comment