Home » Dansk Energibyrå: Lekkasje i gassrørledningen Nord Stream 2. «Provokasjon kan ikke utelukkes»

Dansk Energibyrå: Lekkasje i gassrørledningen Nord Stream 2. «Provokasjon kan ikke utelukkes»

by Gunnar Garfors

Jeg kan ikke utelukke noe scenario. Vi er i en situasjon med stor internasjonal spenning. Vår østlige nabo fører stadig en aggressiv politikk, inkludert væpnede i Ukraina, så provokasjoner kan ikke utelukkes, sa viseutenriksminister Marcin Przydacz etter Nord Stream 2-gasslekkasjen.

Nestlederen i UD ble spurt i Polsat News om lekkasjen kan ha noe med Baltic Pipe å gjøre. «Så snart vi mottar fullstendig informasjon om årsakene til denne feilen også fra våre danske partnere, vil vi kunne peke ut mulige årsaker med alt ansvar» – reserverte han seg.

«Jeg kan ikke utelukke noe scenario. Vi er i en situasjon med høy internasjonal spenning. Dessverre fortsetter vår østlige nabo å føre en aggressiv politikk. Deler av Vest-Europa» – understreket Przydacz. «Vi har sett denne typen provokasjoner de siste mange årene, inkludert forsøk på å ta ut politiske fiender. Her må man holde seg rolig og sjekke det rolig, men jeg er overbevist om at dagens åpning av dette store, viktige Baltic Pipe-prosjektet vil bli gjennomført uforstyrret og fra høsten av vil det pumpes gass for å holde polske familier trygge, la han til.

Nestleder i UD ble også spurt om medieoppslag om at uidentifiserte droner nylig er blitt oppdaget nær oljeplattformer på norsk sokkel. De norske spesialtjenestene utelukker ikke at utenlandske hemmelige tjenester kan aksjonere mot Norge etter krigsutbruddet i Ukraina.

«Norge er medlem av den nordatlantiske traktatorganisasjonen, det er en del av NATO, det er under vår felles NATO-paraply, så jeg tror ikke det foregår noen åpenlys sabotasjevirksomhet her, bare forsøk av ulike slag på å påvirke energimarkedene. aggressorstaten, ja-en ønsker å påvirke disse energimarkedene i vinter, er det en risiko for at det blir problemer i Europa igjen i denne forbindelse – det kan ikke utelukkes, det må utredes rolig og muligens, men ikke bare med verbalt appellerer, for naboene våre i Moskva gjør sannsynligvis ikke så mye mot det – vi må bare handle på en slik måte at vi unngår disse provokasjonene så fort som mulig», sa Przydacz.

Som han la til, «kan det handle om å skape frykt i folk.» (TRYKK)

Forfatter: Grzegorz Bruszewski

gb/dki/

You may also like

Leave a Comment