Home » Datamaskiner for skoler og universiteter uten momssats

Datamaskiner for skoler og universiteter uten momssats

by Gunnar Garfors

– Vi er leverandører av IT-utstyr (for eksempel stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, bærbare eller multifunksjonsenheter) og tilbehør. Vanlige kjøpere av utstyret vårt er offentlige universiteter og ulike typer utdanningsinstitusjoner (nærmere bestemt kommuner som kjøper utstyr til grunnskoler og videregående skoler). Utvalgte varer (f.eks. datamaskin-CPUer, servere, skjermer, stasjonære datamaskiner, skrivere, skannere, datautstyr for blinde og svaksynte, og digitalt kommunikasjonsutstyr, inkludert nettverkshuber og -svitsjer, rutere og modemer) som selges til disse virksomhetene kan dra nytte av en fortrinnsrett null-mva-sats i stedet for 23 % mva. Vi vet at tilsvarende dokumentasjonsplikter selvsagt skal overholdes. Og vi fyller dem. Vi har imidlertid nylig mottatt informasjon om at vi også bør sjekke det planlagte bruksomfanget av de ovennevnte enhetene ved universiteter eller skoler før vi selger dem. Er det sant at den fortrinnsvise nullmomssatsen kun gjelder utstyr som brukes til vitenskapelige, utdannings- eller forskningsformål (når det gjelder universiteter)? Og hvis enhetene for eksempel brukes av administrativt ansatte eller ansatte som driver med betalt utleie av rom eller andre områder, gis ikke den oppgitte preferansen? spør leseren.

You may also like

Leave a Comment