Home » De åpner Baltic Pipe i morgen. Men gassen vil bare flyte symbolsk

De åpner Baltic Pipe i morgen. Men gassen vil bare flyte symbolsk

by Gunnar Garfors

Statsministrene i Polen og Danmark og en representant for statsministeren i Norge deltar på tirsdagens pressekonferanse. Som annonsert av Gaz-System vil også ministre og presidenter for Gaz-System og den danske operatøren Energinet tale.

Det er også planlagt en symbolsk start på gasstransport. Seremonien vil finne sted i gasskompresjonsstasjonen Budno nær Goleniów i Vest-Pommern. Gasstransport via Baltic Pipe-systemet fra forekomster på norsk kontinentalsokkel til Polen langs en 900 km lang rute gjennom Danmark skal etter planen starte lørdag 1. oktober.

Baltic Pipe gassrørledning

Rørledningen skal lage en ny rute for levering av naturgass fra Norge til det danske og polske markedet og til sluttbrukere i nabolandene. Investorene er overføringssystemoperatører: danske Energinet og polske Gaz-System.

Baltic Pipe består av fem elementer – forbindelsen av det norske systemet i Nordsjøen med det danske systemet, en omfattende gasstransportrute gjennom Danmark, en gasskompressorstasjon på den danske øya Sjælland, en offshore gassrørledning fra Danmark til Polen med en mottaksterminal og tilleggselementer i det polske overføringssystemet.

Gassrørledningen skal være i full drift fra 1. januar 2023, etter endt anleggsarbeid av danskene. Operatør Energinet sa imidlertid lørdag at den danske delen kan nå full kapasitet en måned tidligere enn forventet – til slutten av november

Problemer med Baltic Pipe

Som vi skrev i money.pl har Polen ennå ikke signert noen kontrakter med nordmennene, selv om datoen for idriftsettelse av Baltic Pipe nærmer seg. Og det er ikke det eneste problemet. Selv om de er signert, kan gassledningen forbli tom. Hvorfor? Det meste av kapasiteten til gassrørledningen Europipe 2, som Baltic Pipe er koblet til, er allerede opptatt. Det vil derfor ikke være mulig å levere mer gass til Polen på denne måten.

Baltic Pipe – kostnad

Når det gjelder investeringer, ble kostnaden for å bygge hele systemet anslått til over 1,6 milliarder euro, hvorav 821 millioner euro gikk til Energinet og 784 millioner euro til Gaz-System. Gassrørledningen Baltic Pipe ble inkludert i PCI-listen – Projects of Community Importance – av EU-kommisjonen, og det er grunnen til at investeringen ble finansiert med totalt 266 millioner euro. Av dette gikk nesten 245 millioner euro til Gaz-System.

I 2021 økte Energinet sine kostnadsestimater til rundt 1 milliard euro, hvorav deler ble sagt å skyldes flere måneders forsinkelser i byggingen i Danmark på grunn av kansellering av miljøtillatelser.

Som en del av det overordnede prosjektet finansierte Gaz-System leggingen av en 275 km lang gassrørledning til havs i Østersjøen. Kontrakten for dette prosjektet med Saipem-gruppen beløp seg til 280 millioner euro. Den polske operatøren finansierte også to tredjedeler av byggingen av kompressorstasjonen Everdrup på øya Seeland. Den totale verdien av denne investeringen ble estimert til 140 millioner euro. Gaz-Systems investeringer knyttet til byggingen av den landbaserte delen av Baltic Pipe i Polen beløp seg til nesten PLN 1,5 milliarder, hvorav rundt PLN 1,1 milliarder ble bevilget til bygging av gassrørledningen Goleniów-Lwówek og ca gjerder brukt.

Vurder kvaliteten på varen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

Kilde:

MOS

You may also like

Leave a Comment