Home » De høyeste stedene i Europa. Hvilke land har de strengeste straffene?

De høyeste stedene i Europa. Hvilke land har de strengeste straffene?

by Catherine Monroe

Spørsmålet om straffenivået for trafikkforseelser håndteres ulikt av de enkelte landene. Det er land hvor bøter avhenger av månedlig inntekt, andre tar bil og atter andre har faste beløp. Rankomat.pl har analysert hvor regelverket er strengest og bøtene er høyest.

Hvor er de strengeste reglene?

Det mest restriktive regelverket gjelder i Norge. Minimumsstraffen for å kjøre for fort på Autobahn er 711 EUR og for å kjøre på rødt lys 765 EUR. Fyllekjøring kan resultere i en bot på €5 783, selv om det fortsatt er den letteste straffen. Dersom promille overstiger 0,5 kan sjåføren forvente betinget dom, overstiger promille 1 kan han umiddelbart venne seg til fengselscellen. Kjøring på dobbel gass er imidlertid mest respektert i Spania. En sjåfør som blir tatt med alkohol i blodet kan betale opptil sytti tusen. Euro!


Foto: Rankomat

De tøffeste trafikkreglene i europeiske land

Sjåfører fra Sveits og Finland straffes også hardt. Disse landene har fortjenestebaserte bøter, selv om straffen alltid er streng. I Sveits kan vi betale tilsvarende inntil to måneders lønn for et lovbrudd. Finland er litt mindre restriktiv. Er fartsgrensen under 20 km/t, beregnes ikke boten etter fortjeneste.

De mest restriktive landene når det gjelder straffer

Foto: Rankomat

De mest restriktive landene når det gjelder straffer

Noen land tar biler!

Men for de fleste sjåfører vil den strengeste straffen være tap av bilen. Dette er tilfellet i Sveits, Danmark, Frankrike, Nederland og Slovakia. I Nederland importerte for eksempel Perridon Holdings-president Michel Perridon landets første Bugatti Veyron. Han kunne imidlertid ikke nyte det for lenge, da han kjørte 160 km/t på veien, som var begrenset til 90 km/t. Det var trolig den dyreste akselerasjonen, for millionæren måtte betale en bot på 2,4 millioner euro og Bugatti ble tatt fra ham.

De tøffeste straffene for trafikkforseelser i Europas historie

Foto: Rankomat

De tøffeste straffene for trafikkforseelser i Europas historie

Det lønner seg heller ikke å bruke bilkamera i Østerrike. Hvis politiet tar oss i opptak av reisen, kan de ilegge en bot på inntil 10.000 euro. Kameraer er også forbudt i Sveits, Slovakia, Norge og Frankrike. Interessant nok må alle sjåfører i Russland ha et kamera.

Hvor er de mildeste oppskriftene?

Albania er et land hvor trafikklovbrudd ikke straffes hardt. Å kjøre fort, bruke telefonen eller kjøre mot rødt lys er ikke så lett for lommeboken. Latvia er heller ikke et av landene med høye bøter, og i Slovakia er det kun 13 lokasjoner med fotobokser. I Tsjekkia er boten for fyllekjøring og fartsovertredelse 19 euro. Slovakia og Tsjekkia er imidlertid restriktive når det gjelder promille. 0 promille er det eneste akseptable resultatet.

Minst restriktive land når det gjelder straffer

Foto: Rankomat

Minst restriktive land når det gjelder straffer

Hvordan er Polen?

Sammenlignet med alle sammenlignede land har Polen også milde straffer. Promillegrensen vår er streng, men som du kan se, er den også strengere. Men alt kan endre seg snart. Det arbeides allerede med en forskriftsendring, hvor maksimal bot for overskridelse av fartsgrensen på vei kan være inntil 30 000 PLN, og overskridelse av hastigheten på 30 km/t kan gi bot på inntil 5 000 PLN, uansett av veitypen. Da kan Polen kalles et av de dyreste landene når det gjelder trafikkbøter.

I Polen var det i 2020 23.540 ulykker som drepte 2.491 mennesker og skadet 26.643 mennesker. På 90 prosent. Ulykker er forårsaket av sjåfører. For 67 prosent av dødsfallene tilsvarer hastigheten. Hvert år dør 1,25 millioner mennesker i trafikkulykker over hele verden

You may also like

Leave a Comment