Home » De tjener en virkelig formue på å gjøre det. Overskuddet er i milliardklassen | Norge, gass, olje. HE, analyse

De tjener en virkelig formue på å gjøre det. Overskuddet er i milliardklassen | Norge, gass, olje. HE, analyse

by Gabriel Scott

Norge er et lite nordisk land med fem millioner innbyggere på den skandinaviske halvøy, som siden slutten av 1960-tallet konsekvent har utvidet sin posisjon som en energigigant, og investerer overskudd fra salg av olje og gass i investeringsvelstand og fremtidige generasjoner, uten å falle inn i såkalt «hollandsk sykdom». For øyeblikket kan jeg skryte av et av de høyeste BNP per innbygger på totalt over 67 000. USD per innbygger (i tilfellet med Polen er det USD 17 000) og utnyttelse av olje- og gassressurser står for 58 % av eksporten, 42 % av statens inntekter og 28 % av BNP. Total gass- og oljeeksport nådde rekordhøye 146 milliarder euro (1,36 billioner NOK), men dette handler om inntekter, ikke profitt. På den annen side kan den totale netto kontantstrømmen fra oljeindustrien i 2022 bli over 933 milliarder norske kroner (NOK), som er om lag 100 milliarder euro og kan være 64 milliarder euro høyere enn i 2021. og nesten 9 ganger mer enn 2019. Dette skyldes selvsagt blant annet en økning i råvareprisene på markedene, som også er forårsaket av den pågående krigen, for ikke å glemme den økende betydningen av norsk olje av meget god kvalitet og økt eksport til andre land. , inkludert Polen tillatt.

Mesteparten av overskuddet fra salg av energiressurser går til den norske regjeringens Globale Pensjonsfond, det nest største fondet i verden, som nå er verdt over 1,15 billioner euro. Selv om verdien av fondet har falt med rundt 55 milliarder euro siden begynnelsen av året, blant annet på grunn av kursfall på børsene.

Den norske statssekretæren fra Utenriksdepartementet understreket i et av intervjuene at «Norge har gitt et betydelig bidrag til å støtte Ukraina og vil gjøre mye mer i fremtiden». Han bemerket også at prisøkningen også ville ha en negativ innvirkning på norske forbrukere.

Norge kunngjorde også i begynnelsen av mai at de vil bevilge 2 milliarder kroner (omtrent 200 millioner euro) til å støtte Ukraina, inkludert EUs sivilbeskyttelsesmekanisme, Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, bistand til flyktninger og direkte bistand til Ukrainas administrasjon. Norge forventer over 100.000 arbeidsplasser. Krigsflyktninger fra Ukraina. Allerede i dag er mer enn 14 % av befolkningen i landet med fem millioner mennesker innvandrere fra nesten alle deler av verden. Når det gjelder spørsmålet om militærhjelp, som rapportert av den norske regjeringen, så langt minst mer enn 4000 M7 granatkastere, 1500 skuddsikre vester eller 5000 hjelmer, samt 100 Mistral luftvernmissiler og flere utskytere. I tillegg er Norge et land som har vært verdensledende innen humanitær bistand i årevis, og gir over 4 milliarder dollar årlig, som er over 1 %. nasjonalinntekt. I dag vil Norge i stor grad stå for oppgaven med å «redde» Europa, som konsekvent, om ikke enstemmig, har avskåret seg fra russiske ressurser.

Landet, som rapporterte rekordeksport og produksjon på 642 millioner fat olje og 113 milliarder kubikkmeter gass i 2021, vil trenge å utvikle denne delen av økonomien enda mer. Det er verdt å merke seg at for ikke så lenge siden ønsket De Grønne og Venstre «drastisk» å stoppe utvinningen av disse råvarene. I forrige valgkamp var de mest diskuterte temaene: klimaendringer, økonomisk ulikhet og ressurspolitikk. Selv om det mest radikale Grønnepartiet, som forutsatte oljeproduksjon innen 2035 (sic!), til slutt ikke kom til makten, og det nåværende regjerende Arbeiderpartiet ikke er så ekstreme i denne saken, er over 35 prosent av nordmenn for for å avslutte letingen etter nye innskudd. Polen, derimot, skal bruke den nye Baltic Pipe-transmisjonslinjen innen utgangen av året, som vil strømme opp til 10 milliarder m³ gass gjennom årlig, og dermed dekke til og med halvparten av vårt lands behov. Det er verdt å huske på at selv om gass blir dyrere og forhandlinger fortsatt pågår, vil det gi Polen og europeiske land en sikrere geopolitisk posisjon. I denne situasjonen er det å ta vare på gode politiske forbindelser med Norge den polske og europeiske eksistensberettigelsen.» Michał Gębski, TIT, foto: pixaby

You may also like

Leave a Comment