Home » De vanligste årsakene til å avslå en søknad om norsk statsborgerskap

De vanligste årsakene til å avslå en søknad om norsk statsborgerskap

by Gunnar Garfors

For å få norsk statsborgerskap må visse krav være oppfylt. Utlendingsdirektoratet (UDI) avslørte nylig de vanligste årsakene til å avslå statsborgerskapssøknader i 2021.

Nesten 50.000 personer søkte om norsk statsborgerskap i fjor. Mennesker. For å få norsk statsborgerskap må du ha bodd i Norge i en viss periode (nøyaktig varighet kan variere avhengig av din personlige situasjon) og bestå en språk- og statsborgerskapsprøve.

Ifølge Utlendingsdirektoratet avslo etaten 2.357 søknader i fjor.

UDI orienterte også om de vanligste årsakene til avslag på søknader om naturalisering. Denne informasjonen kan være nyttig for de som planlegger å søke om norsk statsborgerskap.

Statsborgerskapsprøve mislyktes

Ifølge Utlendingsdirektoratet er dette den vanligste årsaken til avslag på søknad om statsborgerskap.

Personer mellom 18 og 67 år som søker om norsk statsborgerskap må bestå statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve.

For å bestå naturaliseringsprøven må minst 24 av de 36 flervalgsspørsmålene besvares riktig. Disse temaene spenner fra fag som norsk historie, geografi, demokrati, velstand, utdanning, helsevesen og arbeidsspesifikke.

Samfunnsfagseksamen tas vanligvis av personer som har gått på samfunnskunnskapskurs for innvandrere.

For å telles må begge prøvene avlegges på norsk – bokmål eller nynorsk. Prøvene organiseres av kommunene og det er også mulig å registrere seg i reservasjonssystemet Kompetanse Norge Side.

Språktesten mislyktes

Avhengig av søknad om norsk statsborgerskap skal muntlig norskprøve være bestått på A2- eller B1-nivå.

A2 regnes som grunnnivå i norsk og B1 er semi-flytende.

I følge UDI forventes endring av språknivåkravet fra A2 til B1 tidligst våren 2022 eller senere. Det er derfor nødvendig Spor regelendringerfor å oppfylle kravene.

Dersom det søkes før endringen er nivå A2 tilstrekkelig for å bestå norskprøven.

Ingen obligatorisk norskkurs

For å kvalifisere for statsborgerskap, et dokument som bekrefter gjennomføringen av 300 timer med norskkurs deltatt av en akkreditert språkskole, eller Bevis på tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.

Eksempler på å demonstrere tilstrekkelige språkkunnskaper kan være å bestå Bergenstesten eller bestå muntlig og skriftlig Norskprøve på nivå 2 eller 3.

Bevis på obligatoriske norskkunnskaper vil ikke lenger være nødvendig i fremtiden. En dato for en slik endring er imidlertid ennå ikke satt.

Kravet om botid er ikke oppfylt

For å bli norsk statsborger må du oppholde deg lovlig i landet en tid. Dersom det er søkt om statsborgerskap før 1. januar 2022, skal minst syv av de siste ti årene være tilbrakt i Norge. For de som har ektefeller eller registrerte partnere norske, er antall leveår tre av de siste ti.

Dersom det søkes om naturalisering etter 1. januar 2022, gjelder de nye reglene. Hvis du ikke har tilstrekkelig inntekt, må du ha bodd i Norge i åtte av de siste elleve årene for å få statsborgerskap.

Tilstrekkelig inntekt er omtrent tre ganger minsteinntekten som kreves av folketrygden. Foreløpig er dette beløpet 319 997 kroner per år og kan endres årlig.

Er inntekten tilstrekkelig, er underholdsplikten ikke lenger åtte, men seks år.

Identiteten kan ikke bekreftes

Utlendinger som søker om norsk statsborgerskap er pålagt å bevise sin identitet av åpenbare grunner. Dette gjøres vanligvis ved fremvisning av pass. Noen ganger kan imidlertid et pass utløpe. I tillegg kan ingen ved norske immigrasjonsmyndigheter mistenke at opplysningene i passet er feil.

Andre krav gjelder for personer som reiser inn i Tyskland fra visse land eller de som allerede har rett til asyl.

begått forbrytelser

Det skal også bestilles vandelsattest sammen med søknaden om naturalisering. Det kan gjøres På politiets nettsider.

Hvis en person er dømt for en forbrytelse, må du vente før du kan søke om statsborgerskap. Dette er kjent som «diskvalifikasjonsperioden».

Dersom en person ble dømt i utlandet, betyr dette også en sperreperiode. Dersom en person blir siktet for en straffbar handling etter å ha søkt om statsborgerskap, vil søknaden bli suspendert.

Dersom straffesaken henlegges eller personen idømmes en ikke-straffbar straff, for eksempel usaklig parkeringsbot, er det ingen grunn til å vente.

Avhengig av straff eller domfellelse kan det hende du må vente en stund før du kan søke om statsborgerskap. Varigheten avhenger av mengden fengsel, konkrete tider kan bli funnet her. Dersom det søkes om statsborgerskap i karensperioden, vil søknaden bli avslått.

Utilstrekkelige krav til opphold eller oppholdstillatelse

Personer over 18 år må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge ved søknad om statsborgerskap og oppfylle kravene for permanent opphold. En person som ønsker å bli statsborger må også bo i Norge og planlegge å bli her.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

De vanligste årsakene til å avslå en søknad om norsk statsborgerskap

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment