Home » Den norske byen Bergen vil ikke lenger kalle gatene mannsnavn

Den norske byen Bergen vil ikke lenger kalle gatene mannsnavn

by Thure Lindhardt

I 2018 ble byen gjennomført Registrering av gatenavn og det konkluderes med at 201 av de 229 gatene og plassene er oppkalt til ære for menn, men bare 28 gater er oppkalt etter kvinner.

I dag er andelen litt bedre, for eksempel ble 11 gater navngitt i Bergen mellom 1996 og 2013, hvorav seks ble oppkalt etter en mann og fem med kvinnenavn.

– Hvis vi ser på situasjonen som har utviklet seg gjennom Bergens 950-årige historie, tror jeg mange vil være enige om at det trengs avgjørende løsninger, sier Catherine Nederveta, talskvinne i Bergen.

Siden nye veier ikke dukker opp så ofte i disse dager, Forslag ble fremsatt å navngi ulike urbane institusjoner på vegne av kvinner, som skoler, barnehager, sykehjem m.m.

Men samfunnsansvarlige erkjenner at det fortsatt er mulig å navngi en gate i navnet til en mann hvis han har en spesiell tilknytning og fortjeneste til Bergen.

Med rundt 280 000 innbyggere er Bergen den nest største byen i Norge.

Moratoriet for å navngi gater i menns navn har utløst hard motstand fra motstandere av ideen. Tidligere ordfører Trude Drevland sa at å innføre kjønnskvotering på gatenavn ikke betyr å skape reell likestilling.

Feil i artikkelen?

Marker tekst og trykk Ctrl + Enterå sende utdraget til redaksjonen!

Marker tekst og trykk Rapporter en feil Knapper for å sende teksten som skal redigeres!

You may also like

Leave a Comment