Home » Den norske domstolen nektet å utlevere polakken på grunn av den «fattige staten Polens rettsstat».

Den norske domstolen nektet å utlevere polakken på grunn av den «fattige staten Polens rettsstat».

by Connie Nielsen

I en dom i slutten av oktober la retten vekt på at «utviklingen av situasjonen i Polen har forverret seg betydelig «og løslatelsen av en polsk statsborger vil være i strid med norsk grunnlovgaranterer retten til en rettferdig rettergang av en uavhengig domstol.

«Ekstremt dramatiske hendelser i Polen»

Dommeren understreket at han refererte til «nylige ekstremt dramatiske hendelser i Polenom domstolenes og dommernes uavhengighet, inkludert nylige dommer EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen«.

Det sa forsvareren til de siktede polakkene i et intervju med rettsportalen rett24.no «modig og riktig avgjørelse». – polering Rettsvesenet er i en slik tilstand at vi ikke kan sende folk dit – mener advokat Jon Anders Hasle.

Tingrett vs Høyesterett

Vestfold tingretts avgjørelse strider mot avgjørelsen fra Norges Høyesterett, som i mars 2020 mente at det må foreligge konkrete bevis for muligheten for en urettferdig rettergang. «Det er ikke nok at det er en risiko for at landet som utlevering skal skje til, ikke oppfyller kravene» – understreket Høyesterett.

You may also like

Leave a Comment