Home » Den norske regjeringen begrenser havnetilgangen for russiske fiskefartøyer

Den norske regjeringen begrenser havnetilgangen for russiske fiskefartøyer

by Catherine Monroe

Den norske regjeringen kunngjorde torsdag et vedtak om å begrense havnetilgangen for russiske fiskefartøyer. Kuttere og trålere fra Russland har kun adgang til Kirkenes, Batsfjord og Tromsø nord i landet, hvor de skal kontrolleres.

Som sjefen for norsk diplomati Anniken Huitfeldt forklarte, er stengingen av de fleste havner for russiske fiskefartøy «er ment å motvirke transitt av varer til Russland«.

Huitfeldt nevnte ikke andre årsaker, som sikkerheten til energiinfrastrukturen i Norskehavet og Nordsjøen.

I slutten av september ba det konservative opposisjonspartiet regjeringen om å stenge havnene fullstendig for russiske fiskefartøy. Ifølge leder av parlamentarisk komité for utenriks- og forsvar og tidligere sjef for disse departementene, Ine Eriksen Soreide, sier han.Russiske sivile skip kan ha militære kapasiteter«.

«Etter hendelsene i Østersjøen ble trusler om spionasje og sabotasje mer og mer aktuelle«- understreket Soreide, sannsynligvis med henvisning til eksplosjonene som skadet gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

I slutten av april stengte den norske regjeringen grensene for russisk godstrafikk, og i begynnelsen av mai utvidet lignende sanksjoner seg også til skipsfarten, med unntak av fiskefartøy. Russiske kuttere leverer fisk til norsk næringsmiddelindustri. Begge land samarbeider blant annet innen torskefiske.

Foto: Tristan Schmurr / Wikimedia Commons

You may also like

Leave a Comment