Home » Den norske statsministeren informerte kongen om regjeringens avgang

Den norske statsministeren informerte kongen om regjeringens avgang

by Thure Lindhardt

Høyre-leder Solberg orienterte også parlamentsmedlemmer om avgjørelsen hans.

Hun rådet også kongen til å be den seirende Labour-lederen John Gahro Store om å danne en ny regjering.

Solberg og hans statsråder vil lede Norge inntil neste regjering er klar til å ta makten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet var tidligere enige om å danne en mindretallsregjering.

I Norge spiller kongen en viktig rolle i å skifte regjering. Den avtroppende statsministeren må be monarken om å godta hans avgang. Kongen diskuterer så med den avtroppende statsministeren hvem som skal lede den nye regjeringen. Statsministeren anbefaler vanligvis lederen for partiet som vant valget. Kongen ber så en politiker om å danne en regjering.

Ved det norske stortingsvalget i september gikk Arbeiderpartiet forbi Høyre og fikk 48 av 169 mandater. Det konservative partiet har nå 36 seter i parlamentet.

Det er ikke tillatt å publisere, sitere eller på annen måte gjengi informasjon fra nyhetsbyrået BNS i massemedier og på Internett uten skriftlig samtykke fra UAB BNS.

You may also like

Leave a Comment