Home » Den spente situasjonen i den arktiske sonen mellom Russland og Norge. Gå inn i Tyrkia – Wprost

Den spente situasjonen i den arktiske sonen mellom Russland og Norge. Gå inn i Tyrkia – Wprost

by Gabriel Scott

Norsk UD avslo i juni en søknad fra det russiske gruveselskapet Arktikugol om forsyninger til den russiske gruvebosetningen Barenstburg på Spitsbergen. Årsaken var sanksjonene som ble pålagt Russland i forbindelse med krigen i Ukraina.

Barenstburg er bebodd av rundt 500 mennesker, de fleste russere. Byen ligger i den norskkontrollerte Svalbardskjærgården i Polhavet. Russland har imidlertid rett til å utnytte naturressursene i øygruppen under Paris-traktaten som ble undertegnet i 1920, kjent som Spitsbergen-traktaten.

Russland reagerte på Norges fremmarsj på Svalbardskjærgården

Nestlederen i Forbundsrådet, Konstantin Kosachev, anklaget Norge for brudd på vilkårene i traktaten. Blant annet skal skipet med 20 tonn last inneholde mat til gruvearbeiderne som jobber på øya. Det skal utgjøre 33 prosent. Var. – Det er iboende umoralsk. Senatoren kommenterte at dette krenket menneskerettighetene og humanismens prinsipper. Russerne begynte også å stille spørsmål ved statusen til Svalbard-øygruppen. Kort tid etter ble norske nettsteder offer for hackingangrep fra Russland.

Foreløpig er 50 land avtaleparter, men i tillegg til Russland og Norge har Polen (fem, inkludert en helårs) og Tsjekkia (ett) egne forskningsstasjoner. Ifølge rusturkey.com har Tyrkia til hensikt å slutte seg til avtalen gjennom Recep Tayyip Erdogans beslutning. Presidenten signerte lovforslaget, som ble sendt til kabinettet til parlamentets president.

Tyrkia slutter seg til Spitsbergen-traktaten. Hva betyr det?

Hvis Tyrkia slutter seg til Spitsbergen-traktaten, vil innbyggerne kunne kjøpe eiendom der. Du vil også få rett til å fiske i Svalbardskjærgården og i skjærgårdens territorialfarvann. Bedrifter kan på sin side være aktive innen shipping, industri og gruvedrift. Forskere vil få mulighet til å forske ved den tyrkiske vitenskapsstasjonen, som er under bygging, og studenter vil få mulighet til å studere ved Universitetssenteret på Svalbard.


Les også:
Russland tar kontroll over en av de største gassreservene. Putins dekret var nok

You may also like

Leave a Comment