Home » Den største ulvejakten i moderne svensk historie

Den største ulvejakten i moderne svensk historie

by Catherine Monroe

Andre motstandere av drapet har pekt på den relativt lave ulvebestanden i Sverige. Italia, for eksempel, er bare halvparten av Sverige, men huser rundt 3000 ulver, som er beskyttet av strenge lover.

– Ulver, som de viktigste rovdyrene i næringskjeden, er en forutsetning for biologisk mangfold, sier Marie Stegard, leder av anti-jaktgruppen Jaktkrytikerna, til Guardian at å drepe en så stor del av befolkningen gjennom jakt har negative konsekvenser for dyr. og naturen.

I Sverige er det et sterkt politisk press for lisensjakt på ulv, gaupe og bjørn.

– Etter vår mening er årsaken til disse jaktene rett og slett jegernes behov for å jakte ulv. Jegerorganisasjoner er veldig mektige i Sverige. Faktum er at det svenske riksdagen har en jaktklubb, som er åpen for medlemmer av alle partier og driver jakt.» Galleri under Riksdagen» – kommenterer «The Guardian» .

Det svenske parlamentet driver også lobbyvirksomhet for EU for å fjerne ulv og bjørn fra listen over truede arter.

Hanna Dittrich-Söderman, leder av det svenske Naturvårdsverkets ulvebeskyttelsesprogram, sier at disse rovdyrene har en spesiell plass i nasjonal folklore, og inspirerer til urfrykt og irrasjonelt hat.

You may also like

Leave a Comment