Home » Den tyske marinen støtter Norge i å beskytte kritisk infrastruktur

Den tyske marinen støtter Norge i å beskytte kritisk infrastruktur

by Peter Østbye

3. november armerte styrker annonsertog, at marinen Forbundsrepublikken Tyskland sendte skip til støtte riker norskHallo i beskyttelse av maritim kritisk infrastrukturslik som oljerigger, undersjøiske rørledninger eller havkabler, som begge overfører elektrisitet, og optiske fibre.

Regjeringen i Oslo vedtok 28. august at det var nødvendig å styrke beskyttelsen. Tysk side gikk også med på å gi lignende støtte til kongeriket Sverige og kongeriket Danmark dersom disse landene skulle uttrykke et slikt behov. Denne gesten er ikke helt uinteressert ettersom Norge nå er Europas største gass- og oljeprodusent, har mer enn 90 oljerigger og driver et av de mest utviklede rørledningsnettverkene i verden, som strekker seg over 9 000 km, og kobler riggene til landraffinerier og pumper. utslipp til både EU og Storbritannia. I tillegg gjør den ekstremt lange og intrikate kystlinjen den ikke lett å beskytte.

Etter hendelsene ved gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2, implementerer den tyske marinen kansler Olaf Scholz sin forpliktelse til å støtte Norge, Danmark og Sverige i å beskytte kritisk maritim infrastruktur.

Sjøforsvarets styrker er heller ikke så mange og ble hemmet av tapet av en av de fem fregattene av Fridtjof Nansen-klassen (Helge Ingstad F 313, som var hakket til skrap etter løft fra bunnen etter en kollisjon med tankskipet Sola TS 13. august 2018). Norge kan i dag sette inn fire fregatter av ovennevnte type og seks Skjold luftputefartøy for å beskytte maritim kritisk infrastruktur. Kystvakten kan også delegere sine styrker, som har åtte sjøgående fartøy med et deplasement på 3.100 til 6.375 tonn og fem mindre med en deplasement på 675 tonn.

Den tyske marinen har en sterk flåte av overflateskip som kan forbli i interesseområdet i lang tid. Den inkluderer 13 missilfregatter av fire typer: Bremen (F122, en enhet), Brandenburg (F123, fire), Sachsen (F124, fire) og den nyeste Baden-Württemberg (F125, fire).

Det er verdt å merke seg at de siste av disse typene ikke bare er de nyeste, men også de største skipene som for tiden opereres av Tyskland. De er også offisielt klassifisert som ekspedisjonsfregatter og er perfekte for blant annet slike oppgaver. Det er derfor ikke overraskende at flaggskipet til det separate teamet er fregatten Rheinland-Pfalz (F225) av den nevnte F125-typen. Denne sirkelen er det fjerde og siste enhet serie, hvis flagg ble heist 13. juli samme år. De resterende skipene er to Brandenburg-klasse fregatter, nemlig Mecklenburg-Vorpommern (F218) og Schleswig-Holstein (F216). Deres drift er igjen sikret av logistikkstøtteskipet Berlin (A 1411), type 702 Berlin.

Om kvelden 4. november manøvrerte hele laget fortsatt nord på Skagenhalvøya i vannet i Skagerrak. I tillegg ble et P-3C Orion Patrol Aircraft (ZOP) løsrevet for å gjennomføre vanlige patruljeflyvninger.

You may also like

Leave a Comment