Det er noen dager før jul 2021 og verdenspolitikken er i opprør. I Diplomatisk Lunsj-programmet snakker vi imidlertid om noe mer passende for feriestemningen – snø og fred. Så denne gangen for kongeriket Norge.

Vi forklarer hvordan Norge, kjent for sine vikinger og store oppdagere, reisende og sjøfarere, jobber for verdensfred og er i hjertet av den norske suksesshistorien.

Norges historie er uatskillelig fra historien til de nordiske landene som helhet. Ikke bare kan norsktalende forstå dansker og svensker relativt godt, landene og folkene har også mye til felles. Og det handler ikke bare om vikingtiden. Poenget er at Kalmarunionen i middelalderen konkurrerte med hanseatene som vi kjenner. Dette gjelder også kongeriket Danmark-Norge fram til 1814 og Storbritannia Sverige-Norge fram til 1905. Nøyaktig 1900-tallet. På begynnelsen av 1990-tallet fikk Norge full selvstendighet gjennom en folkeavstemning.

Det gikk ikke tapt før andre verdenskrig da nazistiske tyske tropper invaderte landet. Følgelig erklærte nordmennene sin nøytralitet både i første og andre verdenskrig. Mens norsk skipsfart i utgangspunktet led hardt, ble Norge okkupert av Nazi-Tyskland i 1940 under andre verdenskrig. Det forklarer også hvorfor norske statsmenn ga avkall på nøytralitet i 1949 og ble et av grunnleggerne av NATO. Det kjente ordtaket «Vil ha fred, forbered deg på krig» ble tatt bokstavelig i norske øyne.

NATO er ikke en offensiv, men en defensiv allianse. NATOs hovedoppdrag er å fremme fred, og derfor kan det ikke sies at nordmennene plutselig gikk tilbake til sine vikingerøtter ved å forlate nøytraliteten og velge NATO. Tvert imot. Konfliktløsning i ulike regioner i verden, deltakelse i fredsbevarende oppdrag og forhandlinger mellom de stridende fraksjonene er blitt en del av norsk utenrikspolitikk og diplomati.

Vi spurte Didzis Klavins, en ledende forsker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Latvia, som fikk dette lille nordlige landet til å fokusere på dette, og hvordan det har håndtert denne utenrikspolitiske vektoren.

Fredsbevaring og multilateralt diplomati er en integrert del av norsk utenrikspolitikk og i dag norsk kultur.

Men for å gå tilbake fra fredsbevaring til sosioøkonomisk fred, la oss se på den økonomiske situasjonen i Norge. Og noe annet gjør Norge verdenskjent – ​​at det er det beste og lykkeligste landet i verden. Siden 2009 har Norge konsekvent rangert først som landet med høyest menneskelig utviklingsindeks. Det betyr at sosioøkonomisk sikkerhet, utdanningsmuligheter, bred tilgang til helsetjenester, fysisk og rettslig sikkerhet for befolkningen og mange andre aspekter gjør Norge til det statistisk beste landet.

Program for finansieringsprosjektet «New Future of Europe» til Europaparlamentet *

* Denne publikasjonen gjenspeiler kun synspunktene til de involverte partene. Europaparlamentet er ikke ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen deri.