Home » Det er ikke plass i registreringsdokumentet, hva skal jeg gjøre? Når må ID-kortet byttes? Frister og nye retningslinjer

Det er ikke plass i registreringsdokumentet, hva skal jeg gjøre? Når må ID-kortet byttes? Frister og nye retningslinjer

by Peter Østbye

Hva gjør jeg hvis det ikke er mer plass i registreringsdokumentet?

Hvilket betyr at vi er tom for plass? Først og fremst står det at vi mest sannsynlig har kjørt samme bil i 6 år. Nok en teknisk kontroll om et år og det er ikke plass til enda et stempel, så det kreves nytt registreringsbevis. Men er du sikker? Regelverk gjør livet enklere for sjåfører, og det samme gjelder her.

Det er ingen registreringsavgift ved registrering av kjøretøy. Hvor mye vil du spare…

Må sjåføren ha registreringsbevis for kjøretøy?

Kjøretøyets registreringsdokument vil være nyttig for oss, spesielt ved salg av bilen. Det er også nyttig ved veikontroller, men det er ikke lenger plikt til å alltid ha det med deg (med mindre du ikke er eier av bilen). Men mest av alt er det et dokument som bekrefter den tekniske ytelsen til bilen vår, og alle dataene den inneholder er nyttige blant annet når du skal ordne bilforsikring. Vi kan heller ikke skrote bilen uten å fremlegge bevis og offisielt avregistrere bilen. Det er mange grunner til å holde øye med formalitetene rundt registreringsbeviset.

Kjøretøysregistrering, ikke plass til frimerker og hva nå?

Når plassen for oppføringer av diagnoseenheten som tillater bruk av kjøretøyet på offentlige veier er oppbrukt, ser det ut til at vi må erstatte dokumentet. Dette er imidlertid ikke lenger regelen. Dersom plassen til frimerker er brukt opp, trenger du ikke lenger å bytte ut ID-kortet. Det lar seg gjøre, men forpliktelsen som har eksistert i årevis er allerede opphevet, siden CEPiK fungerer effektivt, dvs. Sentralt kjøretøy- og førerregister. Nå, i stedet for et stempel, mottar vi et tilsvarende dokument som bekrefter gyldigheten av den tekniske testen som lar kjøretøyet kjøre. Den fullstendige dokumentasjonen av kjøretøyet vårt vil derfor være i to dokumenter. Dersom vi ikke har stempel, må vi alltid ha med oss ​​et diagnostikerdokument sammen med registreringsdokumentet.

Ny registreringsbevis – hvordan får jeg det?

Imidlertid vil vi kanskje ha alt på ett sted og erstatte beviset. For å få nytt registreringsbevis må du sende inn en søknad. Skjemaet kan rekvireres hos kommunikasjonsavdelingen. Du kan erstatte kjøretøyets registreringsbevis dersom det ikke er mer plass til stempler fra kjøretøykontrollbyråer. Du har imidlertid ingen slik forpliktelse.

  • Ønsker du å kjøre kjøretøy mens du venter på duplikat av registreringsbevis, kan du søke om midlertidig tillatelse. Denne tillatelsen er gyldig i 30 dager. I spesielle tilfeller kan denne perioden forlenges med 14 dager.

Vi kan få en ny landsby først med en midlertidig tillatelse, eller du kan søke om ny ID med en gang. Dette er kun mulig hvis TÜV-en er gyldig i mer enn én måned.

Vi dekker kostnadene ved å bytte ID-kort. Gebyret er fastsatt ved lov. Vi betaler:

  • uten midlertidig tillatelse – PLN 54,50 – hvis tekniske tester er gyldige i minst 1 måned,
  • med midlertidig tillatelse – PLN 73,50.

Jeg har ikke mer plass til frimerker, hva gjør jeg med registreringsdokumentet?

Hvis vi bestemmer oss for å erstatte det, vil det gamle identitetskortet bli beslaglagt av distriktsadministrasjonen. Tjenestemenn vil utstede et nytt registreringsbevis innen 30 dager etter at det foreløpige sertifikatet er utstedt. Søknaden om dokumentene skal skje personlig, i fellesskap ved flere eiere eller skriftlig med tilsvarende fullmakt.

Et slag for bilkriminalitet. Politiet brøt opp en gjeng med tyver

You may also like

Leave a Comment