Home » Det er mangel på arbeidskraft i Østerrike

Det er mangel på arbeidskraft i Østerrike

by Gunnar Garfors

Ved utgangen av 2022 hadde Østerrike den høyeste stillingsprosenten blant landene. Den Europeiske Union. I følge Neos Lab var opptil 5,4 % av alle stillingene ledige.


Hvor åpenbar er mangelen på arbeidskraft i Østerrike egentlig? Ved utgangen av 2022 hadde Østerrike den høyeste stillingsprosenten i en EU-sammenligning, da 5,4 % av alle stillingene var ledige. Det viser analysen av Eurostat-data utført av Neos Lab. I denne vurderingen tok Belgia og Tsjekkia andre- og tredjeplassen, mens i Polen er 1 % av alle stillingene ledige.

De færreste ledige stillingene er i Spania, Bulgaria og Slovakia. Dette skyldes mangelen på jobber snarere enn mangelen på hender til å utføre dem.

I 2022 var det rundt 200 000 ledige stillinger i Østerrike. Ifølge AMS (Austrian Employment Office) er det for tiden rundt 113 000. Det er for tiden flere ledige stillinger i Øvre Østerrike og vest i provinsen enn det er aktive arbeidssøkere.

En ekstrem situasjon

I følge en Wifo-studie bestilt av det østerrikske føderale økonomiske kammer (WKÖ), kan opptil 363 000 fagarbeidere mangle i Østerrike innen 2040 på grunn av demografiske endringer. Dette vil bety 150 milliarder euro mindre skatteinntekter for arbeidere. WKÖ antar at det østerrikske sosiale systemet i sin nåværende form ikke lenger vil være økonomisk bærekraftig.

Uansett i hvilken bransje: om omsorg, utdanning eller gastronomi – situasjonen er for tiden ekstrem. Østerrike har blitt et «landløst land», sier Gerald Loacker, økonomisk og sosial talsmann for partiet New Austria and Liberal Forum (NEOS). I tillegg til innføringen av skattelettelser og bedre barnepasstilbud, er økt migrasjon en viktig løftestang for å overvinne mangelen på arbeidskraft, sa generalsekretæren i det østerrikske økonomiske kammeret, Karlheinz Kopf.

innbyggermedvirkning

Neos-partiet har startet en innbyggermedvirkningsprosess. Hun vil gjerne samle erfaringer og ideer til de berørte og på den måten utvikle effektive tiltak for å bekjempe mangelen på arbeidskraft.

Kilde: Courier

You may also like

Leave a Comment