Home » Det er mulig at Sejmen på dette møtet vil vedta lover som ratifiserer Sveriges og Finlands tilslutning til NATO

Det er mulig at Sejmen på dette møtet vil vedta lover som ratifiserer Sveriges og Finlands tilslutning til NATO

by Catherine Monroe

Sejmen er klar til å vedta lover som ratifiserer Sverige og Finlands inntreden i NATO; Jeg vet ikke om på dette møtet, men jeg tror det er mulig, sa visestatsminister, leder av departementet for nasjonalt forsvar Mariusz Błaszczak. Ifølge ham styrker Sverige og Finland sikkerheten til NATO og Polen betydelig.

Tirsdag, i nærvær av den finske utenriksministeren Pekka Haavisto og Sveriges utenriksminister Ann Linde, signerte NATO-ambassadørene tiltredelsesprotokollene til Finland og Sverige ved Alliansens hovedkvarter i Brussel. På denne dagen ble Danmark, Norge og Island de første NATO-landene som ratifiserte Sverige og Finlands tilslutning til NATO. Det samme gjorde den kanadiske regjeringen tirsdag.

To lovforslag ble presentert for Sejmen: om ratifisering av protokollen til den nordatlantiske traktaten om tiltredelse av kongeriket Sverige og – analogt – Finland. De samtykker i ratifiseringen av protokollen til den nordatlantiske traktaten om tiltredelse av kongeriket Sverige og Finland, undertegnet i Brussel 5. juli 2022, av presidenten for republikken Polen.

Visestatsminister Błaszczak svarte på et spørsmål om emnet i polsk radioprogram I at Sejmen var klar til å vedta disse lovforslagene. «Jeg vet ikke om på dette møtet (6.-7. juli – PAP), men jeg tror det er mulig at den polske sejmen også vil ratifisere denne avgjørelsen på dette møtet,» sa han.

Onsdag morgen sa PiS-talsmann Radosław Fogiel at Sejmens agenda forventes å bli utvidet til å omfatte prosjekter om ratifisering av den nordatlantiske traktatprotokollen om Sverige og Finlands tilslutning til NATO.

Blaszczak ble også spurt i PR1 hva tilslutningen til Sverige og Finland betyr i forhold til sikkerheten til Østersjøen og om NATO har lov til å bruke territoriet til Sverige og Finland eller infrastrukturen til disse landene under denne tiltredelsesprosessen.

«Sverige og Finland har jobbet med alliansen. Men nå er samarbeidsformen i endring, ettersom tiltredelsen av Sverige og Finland styrker den nordatlantiske alliansen betydelig. Det er veldig gunstig for Polens sikkerhet, siden det endrer situasjonen i Østersjøbassenget» – understreket han. «Utvilsomt er truslene fra Russland alvorlige,» la han til. I denne forbindelse pekte han først på angrepet på Ukraina.

Visestatsministeren vurderte beslutningen om å utvide NATO som «svært positiv» og medlemskapet til disse landene i alliansen som «svært viktig».

Han nevnte at Polen vil fortsette å dra nytte av Finlands erfaring med sitt «generelle forsvar» og reservistforberedelse.

«Finland er en fantastisk prosess for universelt forsvar, så reservister ble trent. Vi tar et eksempel fra Finland. Vi prøver å trene så mange som mulig i Polen i evnen til å eie våpen og organisere disse menneskene. Det handler om militære reserver» – han sa. Som han husket, «vi former også denne prosessen gjennom frivillig militærtjeneste».

Med henvisning til Sverige sa visestatsministeren og sjefen for forsvarsdepartementet at det er et land med en «veldig høy våpenproduksjonskultur». Han bemerket at Sverige lager «egentlig veldig teknologisk avanserte våpen.» «Så disse to landene styrker alliansen og sikkerheten til Polen betydelig,» konkluderte han.

I Polen krever ratifikasjonsprosessen at parlamentet vedtar en spesiell lov som uttrykker sin godkjennelse for at presidenten skal ratifisere protokollen til den nordatlantiske traktaten. En slik lov vedtas med alminnelig flertall av stemmene i nærvær av halvparten av det lovbestemte antall varamedlemmer. Deretter diskuteres loven av senatet og undertegnes av presidenten. Etter at den trer i kraft, vil presidenten ratifisere protokollen til den nordatlantiske traktaten som utvider alliansen.

You may also like

Leave a Comment