Home » Det norske oljefondet hentet inn 38 milliarder dollar i første kvartal. EUR

Det norske oljefondet hentet inn 38 milliarder dollar i første kvartal. EUR

by Thure LindhardtReuters / Scanpix-bilde

Norges største formuesfond Norges suverene formuesfond genererte rundt 38 milliarder dollar i første kvartal. Euroen stimulerte investeringer i verdipapirmarkedene.

Ved utgangen av mars var verdien av det store fondet, som akkumulerer statlige inntekter fra oljesalg, på 11 billioner kroner.

Fondet investerte 4 % i første kvartal. Investeringsaksjer, som utgjør 73,1 % av fondsporteføljen, genererte 6,6 % gr.

Aksjemarkedets oppgang var hovedsakelig drevet av finans- og energisektorene, sa fondets visedaglig leder Trondo Grande i en uttalelse.

Fondet genererer også avkastning på eiendomsinvesteringer, som representerer 2,5 % av aktivaene og hvis inntekt er opp med 1,4 %. Investeringsobligasjoner (som utgjør nesten en fjerdedel av porteføljen) falt 3,2 %.

Regjeringen har nå samlet inn 83 milliarder dollar fra fondet for å balansere budsjettet. NOK.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder