Home » Det norske valget ble vunnet av venstreopposisjonen

Det norske valget ble vunnet av venstreopposisjonen

by Thure Lindhardt

Det dominerende temaet i valgkampen var fremtiden til landets viktigste oljeindustri.

Venstrefløyen har styrtet sentrum-høyre-koalisjonen ledet av Høyres statsminister Erna Solberg siden 2013.

«Vi ventet, håpet og jobbet veldig hardt, og nå kan vi endelig si: Vi lyktes!»

De fem venstreopposisjonspartiene sies å vinne 100 av de 169 setene i parlamentet.

Foreløpige resultater publisert etter å ha tellet 95 %. Arbeiderpartiet bør sammen med sine sannsynlige allierte Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sikre seg absolutt flertall.

Arbeiderpartiet trenger ikke lenger å bekymre seg for å måtte stole på støtte fra de to andre opposisjonskreftene, De Grønne og Kommunistisk Rødt.

– Norge sendte et tydelig signal: Valget viser at det norske folk ønsker et mer rettferdig samfunn, sa JG Store, en 61 år gammel millionær som før valget aksjonerte mot sosial ulikhet.

Venstres triumf

Venstresidens seier betyr at de fem landene i Norden – sosialdemokratiets bastion – snart vil bli styrt av venstreorienterte regjeringer.

– Arbeidet til Høyre-regjeringen er over for denne gang, sa Solberg til tilhengere av nederlaget.

– Jeg vil gratulere John Gahr Store, som nå ser ut til å ha et klart flertall for et regjeringsskifte, la den 60 år gamle statsministeren til, som har ledet landet gjennom mange kriser de siste åtte årene. på grunn av økte migrasjonsstrømmer og fallende oljepriser opp til en koronavir-pandemi.

De Grønne har uttalt at de kun vil støtte venstreregjeringen dersom den lover å stoppe oljeproduksjonen i Norge umiddelbart. Dette ultimatumet ble avvist av JG Store.

I likhet med de konservative har Ap-lederen tatt til orde for en exit fra den oljebaserte økonomien.

Vanskelige forhandlinger

Rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), en advarsel til hele menneskeheten, satte klimaendringer høyt på kampanjeagendaen og fikk Norge til å reflektere over fremtiden til sin enormt berikende oljeindustri.

Rapporten har gitt krefter til både venstre og i mindre grad høyre som forsøker å lekke oljen.

Oljesektoren står for 14 prosent. Norges bruttonasjonalprodukt og 40 prosent. Landeksport og 160.000. direkte jobber.

På toppen av det bidro denne lukrative industrien med 5,4 millioner. folket i det nordiske landet skal bygge det største offentlige formuesfondet i verden; Verdien er nå nær 12 billioner. Kroner (nesten 1,2 billioner euro).

JG Store, som jobbet i kabinettet til tidligere statsminister Jens Stoltenberg fra 2005 til 2013, skal nå inn i samtaler med Senterpartiet, som representerer interessene til velgerne i distriktene, og Sosialistisk Venstre, som aktivt går inn for for miljøspørsmål.

De tre partiene som tidligere styrte sammen i Stoltenbergs koalisjoner inntar ofte ulike posisjoner, hovedsakelig på grunn av tempoet i nedleggelsen av oljeindustrien.

Sentrister har også varslet at de ikke vil danne koalisjon med Sosialistisk Venstreparti.

Det er ikke tillatt å publisere, sitere eller på annen måte gjengi informasjon fra nyhetsbyrået BNS i massemedier og på Internett uten skriftlig samtykke fra UAB BNS.

You may also like

Leave a Comment