Home » Digital som en strategisk spak for ansvarlig transformasjon

Digital som en strategisk spak for ansvarlig transformasjon

by Peter Østbye

En ny side med digital transformasjon åpner seg for bedrifter. Flere og flere av dem er avhengige av avanserte teknologier for å sikre bærekraftig utvikling av deres vekst. Miljømessige, sosiale og etiske spørsmål, som har blitt kritiske spørsmål, er nå kjernen i deres strategier.

Av Antoine Gourevitch, Senior Associate Director, BCG

I følge vår siste undersøkelse planlegger 80 % av de spurte lederne å øke investeringene sine i CSR (Corporate Social Responsibility), og 60 % av dem gjør det til en prioritet i sine digitale programmer.

Denne konvergensen mellom disse to agendaene er spesielt tydelig i selskaper som har fullført sin digitale transformasjon. Faktisk, etter en intens periode med endringsledelse, kan de mest modne blant dem bruke sine nye ressurser til å svare effektivt på CSR-spørsmål. Vår studie av 850 store selskaper rundt om i verden viser at teknologiene og arbeidsmetodene som kommer ut av digitaliseringen genererer innovative løsninger, spesielt risikostyrings- og styringsverktøy, som er i stand til å nå dette doble målet om lønnsomhet og bærekraft.

Energi- og helsenæringen i forkant

Presset med krav til ansvarlig behandling varierer etter bransje og geografi. På toppen er selskaper fra energi- og helsesektoren, godt foran telekom, media, teknologi og forbruksvarer.
Ettersom klimaendringene presser miljøspørsmål i forgrunnen, mobiliserer samfunnsmessige, etiske og styringsspørsmål selskaper like mye – henholdsvis 69 %, 80 % og 70 % av dem.
I Europa og Nord-Amerika fokuserer handlingsplaner mer på initiativer for inkludering, rettferdighet og mangfold, mens innsatsen i Asia fokuserer på styring.

Utover disse forskjellene, blir «bærekraft» hevdet overalt som en prioritet og digital kompetanse som en løftestang for å nå sine mål. Det er fortsatt nødvendig å ha et visst antall forutsetninger for å lykkes. Først av alt må bærekraft tas i betraktning når man designer nye tjenester eller produkter.

Denne tilnærmingen kan introdusere et brudd i et selskaps historiske posisjonering. Grunnlagt i 1905, den norske markedslederen innen produksjon av gjødsel Yara tilbyr sine kunder digital beslutningsstøtte for å optimalisere gjødslingen og forvaltningen av deres avlinger, og utvikler seg dermed til en tjenesteleverandør med sterk merverdi.

En annen viktig ferdighet for å engasjere seg i en proaktiv bærekraftspolitikk er implementeringen av datainnsamling og analyseverktøy for å evaluere og administrere programmet. Bedrifter bruker dem til å optimere forsyningskjeder (83 %), redusere energiforbruket (78 %) eller beskytte dataene til kundene og ansatte på det sosiale området (86 %).

For å skape verdi i stor skala, må bedrifter kunne utvide disse verktøyene på tvers av hele økosystemet. Noen av dem som Caterpillar, John Deere, Honeywell eller Schneider spiller rollen som dirigenter.

I en svært usikker sammenheng mobiliserer mer enn 85 % av bedriftene sine digitale ressurser for håndtering og forebygging av klima- eller IT-risiko. Økologiske og sosiale utfordringer er i ferd med å bli avgjørende for vekstens bærekraft. Den digitale tidsalderen tilbyr løsninger. Men for å bygge dem er robuste plattformer og arkitekturer som er i stand til å administrere og konsumere data som spenner over hele verdikjeden avgjørende.


Les også:

> Med Watt’s Green bringer Econocom sine kunder til Green IT

> Grønn IT setter IT-sjefer i sentrum av CSR-spørsmål

> Grønn IT, en kilde til besparelser og innovasjon

> Opprettelse og konsolidering av en bionisk organisasjon, denne nye utfordringen med digital konkurranse

> CIO, den andre motoren for virksomhetsvekst

> Microsoft og Akamai avduker deres miljøbevisste innsats for 2021

You may also like

Leave a Comment