Home » «Disse menneskene vil savne Russland»

«Disse menneskene vil savne Russland»

by Peter Østbye

Publisert på:

Ifølge opplysninger fra den britiske avisen Vakten, av de rundt 140 millioner innbyggerne har 3,8 millioner russere allerede forlatt landet; det er mer enn 2 % av befolkningen. Et tall som gjenspeiler et langvarig fenomen med russisk emigrasjon som har fått enda større proporsjoner med krigen i Ukraina. Russland-spesialist Anne Le Huérou, foreleser ved universitetet i Paris-Nanterre, svarer på spørsmål fra RFI.

RFI: Av de rundt 140 millioner innbyggerne har 3,8 millioner russere allerede forlatt landet, det er mer enn 2 %. Er det et overraskende tall? ?

Anne Le Huerou: Dette tallet overrasker meg litt. Jeg hadde hørt om flere hundre tusen [de personnes], men ikke i denne grad. Det må forstås at det har vært en ofte skjult utvandring fra den russiske føderasjonen i flere år, selv siden den nest siste store politiske krisen som Russland opplevde, nemlig 2011-2012 med de store demonstrasjonene etter det riggede dumavalget.

Hvilken profil har russen som drar? Er de alle motstandere av president Vladimir Putin, eller er noen også på flukt fra en forverret økonomisk situasjon?

Det har faktisk dukket opp artikler i pressen, spesielt om portretter av eksil i Tbilisi, Georgia, ettersom det er et av de ganske viktige stedene for moderne russisk eksil. Der pleier de å være bedriftsledere, folk som jobber med nye teknologier. De er også personer som kan fortsette å jobbe i bedriftene som ansatte dem, og det kan også gjelde de som forlater landet av politiske årsaker eller uenigheter: menneskerettighetsforkjempere, sivilsamfunnsaktivister, advokater, jurister som er der stopper eksil og som fortsetter å gjøre sitt arbeid for å forsvare rettighetene til de gjenværende russerne.

Denne utvandringen av russere, ofte unge og godt kvalifiserte, av politiske eller økonomiske årsaker, blir sett ganske godt av Kreml.

Dette er et ikke helt nytt fenomen, som til dels også er et resultat av en nærmest bevisst politikk fra Russland, nemlig å få folk til å dra, spesielt å skremme dem med alle disse lovene, med ransakinger for eksempel hjemme etter de første stridighetene. Hvis vi ikke arresterer personen med en gang og tar passet deres, blir det nesten tatt som et signal om å dra.

Det er «mindre hodepine» for russiske myndigheter å ha folk vi ikke trenger å arrestere, som vi ikke har lange rettssaker mot, som mobiliserer dommere og påtalemyndigheter, og som fortsatt fortjener litt støy i media. Så vi eliminerer liksom problemet ved å la folk gå utenfor og bli bedre i stand til å anklage dem for å være den berømte «femte spaltisten». På en eller annen måte er det en slags dobbel fordel for myndighetene, i hvert fall på kort sikt og i deres logikk, å bli kvitt disse menneskene.

Hva er konsekvensene av denne utvandringen for det russiske samfunnet? Kan vi allerede ha en « hjerneflukt »?

Ja. Jeg tror vi absolutt kan snakke om en «hjerneflukt». Det er også nettopp de som ofte er flest motstandere og motstandere som drar. Det bør også bemerkes at det som har skjedd siden 24. februar ikke har startet under skyfri himmel og at kunngjøringen av svært undertrykkende lover mot høyrebacker, mot journalister, allerede har ført til denne utvandringen i flere år.

Vel, jeg vet ikke om det teller i statistikken Verge i dag, men spesielt i de baltiske landene, har eksilsamfunn allerede dannet seg de siste årene. Det var virkelig den foretrukne basen. Det var også mange av dem i Berlin og andre byer [allemandes]litt i Finland, litt i Sverige, i Norge.

I dag er dette hovedsakelig landene du kan reise til uten visum. Så Armenia er det landet som er lettest å komme til da du kan reise dit uten eksternt pass. Det er det foretrukne reisemålet hvis vi virkelig må dra i en katastrofe. Georgia også, selv om du må gjennom Istanbul. Akkurat Tyrkia, men også Serbia, Montenegro. Og så, for folk som er lenger øst, Ural, Sibir, er det Kasakhstan. Dette er virkelig spesifikke profiler, profiler som Russland åpenbart vil savne hvis konflikten fortsetter og disse menneskene forblir i eksil, både teknisk, profesjonelt og, kan man si, intellektuelt.

You may also like

Leave a Comment