Home » Dugnad forandrer byen vår. Kędzierzyn-Koźle gjennomfører prosjekter finansiert av Norge

Dugnad forandrer byen vår. Kędzierzyn-Koźle gjennomfører prosjekter finansiert av Norge

by Gunnar Garfors
– For første gang i sin historie mottok Kędzierzyn-Koźle kommune midler fra «norske» fond. Jeg er overbevist om at takket være dem vil byen vår bli vakrere og vennligere og innbyggerne vil integreres enda mer. Dugnad betyr nabolag, samarbeid og gjensidig respekt – sier Sabina Nowosielska, ordfører i Kędzierzyn-Koźle.

Konferanse for åpning av Dugnad-prosjektet.

Ideen til Dugnad
Ordet «dugnad» kan ikke direkte oversettes. Det er en norsk skikk som har vært praktisert i generasjoner og består av gjensidig nabohjelp, deltakelse i sosiale aktiviteter og samfunnsengasjement. Det betyr integrering, respekt, samarbeid, frivillighet, rådgivning. Det var disse verdiene som inspirerte fellesskapets prosjekt.

Fra øverste hylle
Kędzierzyn-Koźle var en av bare 29 byer i Polen som fikk støtte under det lokale utviklingsprogrammet. Konkurransen var rettet mot over 250 lokale myndigheter fra hele landet. Byen er den eneste mottakeren i Opole-regionen.

Kontraktsignering – PLN 16 millioner.

millioner zloty
Som en del av det lokale utviklingsprogrammet stilte Island, Liechtenstein og Norge 102 millioner euro til disposisjon for polske lokale myndigheter. Disse midlene ble delt likt mellom de 29 konkurranselederne i Polen. Kędzierzyn-Koźle vil motta over 3,5 millioner euro, som er over 16 millioner PLN.

Imponerende finansiering
Prosjektet er medfinansiert 85 % fra European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 og 15 % over statsbudsjettet.

Balansert tildeling av midler
De «norske» midlene støtter bærekraftig utvikling av mottakerbyene. 60 % av de overførte midlene er øremerket investeringer. 40 % av finansieringen går til de såkalte «myke oppgaver».

investeringsoppgaver
– Justering av PSP-bygg nr. 6 på ul. Stalmach for sosiale formål.
– Modernisering av samfunnshuset «Chemik» for behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
– revitalisering av urbane områder – opprettelse av et multifunksjonelt offentlig rom på ul. Glowacki.
– Bygging av oransjeri i barnehage nr. 2 «Magnolia».

Dette er hvordan den gamle PSP 6 skal se ut – altså assistert bolig, et senter for seniorer og frivillige organisasjoner.

Det bygges et handikaptoalett i samfunnshuset «Chemik».

Eksempler på skånsomme aktiviteter
– Håndverksverksteder (keramikk, glassmalerier, skreddersøm, hagearbeid).
– Terapi- og integreringskurs for barn med nedsatt funksjonsevne.
– Sportsområder (kanopadling, bowling, fotball for jenter).
– Kunstneriske og sportslige arrangementer.
– Utdanningsaktiviteter, inkludert f.eks. karriererådgivning.
– Helsetjenester i form av vaksinasjoner eller telepleie.

Opplæring som en del av Dugnad – kvalifikasjonsøkning – f.eks gravemaskinkurs.

Integreringskurs med funksjonshemmede – 1. friidrettsstevne.

Integreringspiknik for beboere.

Offentlig høring
Sosial dialog er grunnlaget for beslutninger og mål, og derfor gjennomføres prosjektet «Dugnad i Kędzierzyn-Koźle» med medvirkning fra beboere.
Alle interesserte parter inviteres til å delta i konsultasjoner i alle faser av investeringen.

Offentlige konsultasjoner fant sted.

prosjektpartner
– Kommunalt folkebibliotek i Kędzierzyn-Koźle
– Kommunalt kultursenter i Kędzierzyn-Koźle
– Kommunalt sosialhjelpssenter i Kędzierzyn-Koźle
– Byens sports- og rekreasjonssenter i Kędzierzyn-Koźle
– Kędzierzyn-Kozielski industripark Sp. z oo z o.o
– Foreningen «Europa Iuvenis»
– Sportsklubb «Koziołek»

Detaljert informasjon finner du på nettsiden: www.kedzierzynkozle.pl i fanen «Lokal utvikling».

«Vi jobber sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.»

You may also like

Leave a Comment