Home » Dynamiske rabatter på varer, med olje i forgrunnen – Pulse Biznesu

Dynamiske rabatter på varer, med olje i forgrunnen – Pulse Biznesu

by Gunnar Garfors

Situasjonen på verdens finansmarkeder er turbulent denne uken.

Frykt for en resesjon gir næring til økt risikoaversjon blant globale investorer, trekker ned verdsettelsen av mange aksjeindekser og støtter den amerikanske dollarens oppgang. På sin side er både risikoangst og dollarstyrke negative faktorer for mange varer. Faktisk var det i første halvdel av denne uken dynamiske salg av både energiressurser og industrielle metaller, edle malmer og myke råvarer.

Råoljeprisene trakk definitivt mest oppmerksomhet, hovedsakelig på grunn av 10 % rabatt under tirsdagens økt. I går forsterket prisene på denne råvaren nedgangen, og prisene på Brent-råolje var allerede nær en viktig barriere, nemlig nivået på 100 dollar per fat. Denne barrieren har stoppet tilbudssiden for nå, og i dag er prisene for denne råoljekvaliteten like over støttenivået ovenfor.

Bekymringer om resesjon er en viktig faktor som påvirker prisene i energivaremarkedene. De fleste investorer tror at den økonomiske nedgangen vil ramme alle store verdensøkonomier, spesielt USA, noe som vil påvirke etterspørselen etter råvarer negativt, inkludert råolje. Frykt for en resesjon har nå fullstendig dominert oljemarkedsretorikken, og overskygger andre problemer som OPEC-kartellets begrensede evne til å øke oljeproduksjonen.

Informasjon om oljearbeiderstreiken i Norge var en faktor som støttet oljeprisen ved forrige uke og denne uken. De ville nok ikke ha fått like mye oppmerksomhet hvis ikke Europa nå hadde vært avhengig av olje- og naturgassforsyninger fra Norge på grunn av russiske sanksjoner. Streiken ble imidlertid avsluttet mindre enn et døgn etter at landets regjering grep inn, og banet vei for et dypere fall i oljeprisen.

© ℗

You may also like

Leave a Comment