Home » Eiendomsfond. Nordmenn tjente 123 milliarder dollar i 2020.

Eiendomsfond. Nordmenn tjente 123 milliarder dollar i 2020.

by Thure Lindhardt

123 milliarder dollar i 2020 gjorde det norske statsformuesfondet det mektigste aksjefondet i verden, og det er ikke engang rekord. I stedet for å øke oljeinntektene sine med naturressurser som nesten alle land, investerer nordmenn disse ressursene klokt med tanke på fremtidige generasjoner.

– Til tross for pandemien som satte spor i 2020, var det nok et godt år for fondet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Det statlige formuesfondet forvaltes av en spesialenhet i den norske motparten til Polens nasjonalbank.

Statens eiendomsfond oppnådde en avkastning på 10,9 % i 2020. Olsen unngår imidlertid triumf og innrømmer ydmykt at en så høy avkastning er en suvenir at fondets markedsverdi kan endre seg i fremtiden – implisitt: selv i minus.

Fondet ble etablert i 1996 for å investere overskuddet til norsk oljeindustri. Etter 25 år er verdien over 1,1 billioner dollar, tre ganger BNP i Norge. Rundt en fjerdedel av Norges husholdningsutgifter betales fra fondet.

Fondet har andeler i over 9 tusen. Selskaper over hele verden inkludert giganter som Apple, Amazon, Microsoft og Tesla. Nordmenns solide avkastning på investeringen i 2020 var i stor grad takket være den vanvittige boomen i tech-aksjer. Nordmenn investerer også i tryggere eiendeler som eiendom.

You may also like

Leave a Comment