Home » elektriske biler. Etter en kjølig natt – som om noen tappet 1/3 av bilens tank…

elektriske biler. Etter en kjølig natt – som om noen tappet 1/3 av bilens tank…

by Peter Østbye

En elbil, som enhver batteridrevet enhet, mister energiforsyningen raskere om vinteren enn om sommeren. Med elbiler betyr dette kortere rekkevidde. Er dette en funksjon som diskvalifiserer den for daglig bruk?

Innhold

Vinteren er den største utfordringen for elbiler som ikke står i garasje og som er utsatt for lave temperaturer om natten. Spenningsfallet er mellom 1 og 4 prosent. Rekkevidden reduseres også – den er mindre om morgenen enn kvelden før. Av denne grunn anbefaler produsenter for eksempel å ikke la en elbil stå over natten med en batterilading under 10 %. Om morgenen kan det vise seg at fallet er så stort at det er umulig å nå første lastepunkt. Det forutsettes at bilen ikke skal utlades under 20 % om vinteren.

– Et stort problem hver vintermorgen er oppvarming av bilinteriøret og tining av vinduene. Garasjebiler har ikke dette problemet, pluss at du kan forvarme bilen mens den fortsatt er koblet til laderen. Dessverre opplever elbilbrukere som parkerer under skyen ekstra rekkeviddestap forårsaket av avriming av bilen – sier Matas Buzelis fra carVertical

For det første, ved lave temperaturer, skjer de kjemiske og fysiske reaksjonene i batteriene mye langsommere, noe som gir redusert rekkevidde og lavere ytelse. For det andre – sammenlignet med forbrenningsmotorer er elektriske motorer definitivt mer effektive og blir praktisk talt ikke varme. Klassiske forbrenningsmotorer har lav virkningsgrad og omdanner mye energi til varme, som vi bruker til å varme opp bilen om vinteren. Med et elektrisk kjøretøy er det ikke noe slikt overskudd. Om vinteren må batteriene til et elektrisk kjøretøy gi mer energi til oppvarming. På grunn av dette reduseres mengden energi som er tilgjengelig for å drive motoren. Det er verdt å vite at en del av energien som er lagret i batteriet brukes til å varme det opp til driftstemperatur. Dette skjer allerede når omgivelsestemperaturen faller under 10˚C.

You may also like

Leave a Comment