Home » En åtteåring fra Norge gjorde en utrolig oppdagelse mens han spilte

En åtteåring fra Norge gjorde en utrolig oppdagelse mens han spilte

by Gunnar Garfors

En 3700 år gammel steinalderdolk av flint. Den ble trolig hentet til Norge fra det gamle Danmark.

«Jeg ville plukke opp et stykke glass, og så dukket det opp en stein der. Det så vakkert ut,» sa Elise i en uttalelse.

Jenta var fornøyd med det interessante funnet og viste umiddelbart den uvanlige gjenstanden til læreren Karen Drange. Drange innså at den fire-tommers gjenstanden ikke var noen vanlig stein. Det så ut som noe fra antikken. Det som fanget oppmerksomheten deres enda mer var at den var laget av flint, en hard sedimentær bergart som ikke finnes naturlig i Norge.

Gjenstanden var gråbrun i fargen og de skarpe kantene var taggete og hadde mange feil. Dette betydde at den mystiske gjenstanden ble truffet flere ganger.

Læreren tok kontakt med Vestland fylkeskommune, som bør kontaktes dersom det oppdages potensielle tegn til forhistorisk aktivitet. Rådet fikk på sin side hjelp av arkeolog Louise Bjerre, som ble hyret inn for å studere stedet.

«Denne steinen er en vakker neolittisk flintdolk. Det er en utrolig god dolk som er sjelden å finne,» sa hun.

Vestland fylkeskommune har gått sammen med Bergen Universitetsmuseum for å undersøke skolens omgivelser og se om det er andre tegn på forhistorisk virksomhet. Dessverre viste dolken Elise fant seg å være et engangsfunn.

Ifølge forskning fra Nationalmuseet i Danmark hadde denne typen dolk en ganske unik bruk i yngre steinalder. Mens steinkniver eller økser faktisk ble brukt til å hogge ved eller kutte mat, tjente steindolker til å betegne høy sosial status. Det var en «prestisjegjenstand». De dukket først opp på slutten av den neolitiske perioden

Norske arkeologer mener at dolken funnet av Elise kan ha blitt brakt til det gamle Norge fra Danmark over Nordsjøen. Den er nå i Bergen Universitetsmuseum.

Kilde: Alt som er interessant

You may also like

Leave a Comment