Home » En norsk skole fikk en strømregning tilsvarende MINUS PLN 61.600. Takket være sunn fornuft og batterier fra Leafs

En norsk skole fikk en strømregning tilsvarende MINUS PLN 61.600. Takket være sunn fornuft og batterier fra Leafs

by Peter Østbye

Den norske videregående skolen i Tvedestrand bestemte seg for å dekke sitt eget energibehov. Skolen investerte i et stort solcelleanlegg, bergvarmepumper og et energilagringssystem bygget med Nissan Leafs-batterier. I de mest solrike månedene i året, juni og juli, mottok videregående skole en regning på minus 138 000 kroner, tilsvarende minus 61 600 zloty. Det ble produsert mye mer energi enn anlegget krevde.

Løser du problemene med energiregninger i lokale offentlige institusjoner?

Ved bygging av skolen og den tilliggende idrettsparken var det fokus på lavest mulig karbondioksidutslipp og energieffektivitet. Det ble installert 4400 kvadratmeter solcellemoduler på takene til begge bygningene, som kan produsere opptil 680 000 kWh energi per år. I tillegg er det installert 21 jordvarmepumper med borehull som når 250 meters dybde, mens 100 meters borehull er industristandard.

Tak på Tvedestrand skole

For ikke å overbelaste det lokale nettet, lagres overskuddsenergi Lagre bygget på basis av batterier fra Nissan Leafs. 40 prosent av dem kommer fra brukte biler og har mistet omtrent en femtedel av kapasiteten, de resterende 60 prosentene er nye batterier. Hele energilageret har en kapasitet på 300 kWh. Dette prosjektet ble finansiert av distriktet Agder med 1,2 millioner kroner (tilsvarer 535 000 PLN, kilde). Det ble anslått at den årlige besparelsen ville beløpe seg til 70.000-100.000 kroner (31.200-44.600 PLN), mens bare to sommermåneder ga en regningsjustering på 138.000 kroner, de nevnte 61.600 PLN.

Det store området av solcelleanlegget gjorde at skolen måtte klassifiseres som et kraftverk. Agder distriktsmyndigheter måtte gå med på å behandle personen annerledes. For ikke å stole utelukkende på solcelleanlegg ble bygningene også utstyrt med en biogassreaktor og en vedfyrt kjele. Lokal produksjon og bruk av hydrogen ble vurdert, men under beregningene viste det seg at en slik installasjon ikke ville være lønnsom i noen tidshorisont på grunn av for store tap i begge prosessene. Et biogassanlegg ble også vurdert, men solceller lønner seg først etter 11 år, mens et biogassanlegg fortsatt ville ha kostnader.

Inngang til skole og idrettspark i Tvedestrand (c) Maritta85 / Wikipedia

Du kan også være interessert i følgende annonser:

leservurdering

[Suma: 2 głosów Średnia: 4.5]

You may also like

Leave a Comment