Home » En unik grav på skipet. Et tilfeldig funn i Sør-Norge

En unik grav på skipet. Et tilfeldig funn i Sør-Norge

by Gabriel Scott

I Kvinesdal, på sletten ved Øyesletta, kjent for å være en av de største kirkegårdene i Sør-Norge, gjorde arkeologer som utforsket motorveiterrenget et unikt funn. Ved hjelp av GPR-teknologi fant de en tidligere ukjent grav på et vikingskip. Det er anslått at båten er 8-9 meter lang og kan ha fungert som gravsted for en eller flere personer. Begravelse av døde i båter var vanlig i kystbygdene i vikingtiden. I dag er slike funn sjeldne, siden de kun var forbeholdt personer med en viktig posisjon i samfunnet. Det ble også oppdaget flere trillebårer i nærheten av båten. Så langt har de gradvis blitt ødelagt av landbruksutvikling. Det arkeologiske arbeidet ble utført som en del av prosjektet Nye Veier Arkeologi på nye veier. – Det er utrolig spennende. Både å finne et slikt funn og å se hvordan bruk av GPR gir oss muligheten til å oppdage og dokumentere kulturhistorie med nye og spennende metoder – bemerket arkeolog fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Jani Causevic, som oppdaget en båtbegravelse i GPR-data.

You may also like

Leave a Comment