Home » Enda en K9 og K10 for Norge

Enda en K9 og K10 for Norge

by Peter Østbye

Den 7. november kunngjorde norske myndigheter fullføringen av en avtale mellom det sørkoreanske selskapet Hanwha Techwin og Forsvarsmateriell om kjøp av ytterligere 155 mm K9 selvgående haubitser og støttekjøretøyer.

Forsvarsmateriell har bestilt ytterligere fire 155mm K9 selvgående haubitser og åtte K10 pansrede ammunisjonsbærere på samme chassis. Kontrakten, verdt over 1 milliard kroner, gir levering av de bestilte kjøretøyene innen to år. Ifølge Tomas Beck, leder for landkapasitet i Forsvarsmaterielletaten, vil dette kjøpet styrke den operative kapasiteten til Forsvarets landforsvar (Hæren) gjennom økt ildkraft og mobilitet. Den raske økningen i kampevner bør være spesielt verdifull.

Her så langt bestilte og mottok 24 K9 haubitser og seks K10 ammunisjonsvogner. De erstattet de eldre amerikanskproduserte 155 mm M109A3GNM haubitsene. Kanonene i norsk tjeneste ble betegnet K9 VIDAR (Versatile InDirect ARtillery), som også kunne være en referanse til guden Vidar (sønn av Odin og kjempekvinnen Grid, hevnens gud). Den skiller seg fra den originale K9A1 ved å erstatte brannkontrollsystemet BTCS med det innfødte ODIN-systemet og erstatte kommunikasjonssystemene med norske. I tillegg installerte nordmennene et skyttersikte for direkte ild og anti-splinterforinger. Hanwha Techwins viktigste norske industripartner er Kongsberg Defence & Aerospace, som også jobber med koreanerne i K9-leveringsprogrammet til Finland, Estland (K9A1 for begge land er reparert og modifisert) og trolig til Australia.

You may also like

Leave a Comment