Home » Enefit Green vil samarbeide med private skogeier Sodra Latvia om bygging av vindparker

Enefit Green vil samarbeide med private skogeier Sodra Latvia om bygging av vindparker

by Gunnar Garfors

Enefit Green, et fornybar energiselskap, har gått med på å samarbeide med Sodra Latvia, en privat skogeier i Latvia, for å utvikle to potensielle vindparkprosjekter øst i landet, sa Enefit Green til Delfi Bizness.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

I følge avtalene som ble signert denne uken, vil Enefit Green ha rett til å bruke landet som eies av Sodra Latvia til bygging av vindparker.

Āvo Kērmass, administrerende direktør i Enefit Green, forklarer at Latvia, i likhet med andre naboland, må øke produksjonen av fornybar energi. «Bærekraftig og miljøvennlig vindenergi er gunstig samtidig som den støtter Latvias klimamål og energisikkerhet. Utviklingen av vindparker i Latvia er en viktig del av Enefit Greens langsiktige vekstplan og vi håper å fortsette å samarbeide med Latvias største skogeier, understreker Kērmass.

Han påpeker også at langsiktige arealbruksrettigheter er første skritt i forberedelsene til bygging av vindparker. «Vi planlegger for tiden å starte kommunikasjon med ansvarlige institusjoner og lokale myndigheter, som vil bli fulgt av en miljøkonsekvensvurdering. Vi antar at koordinerings- og forskningsfasen kan ta minst tre år, men denne perioden kan være påvirket av den latviske regjeringens beslutning om å forenkle prosedyrer og regler for utviklingsprosjekter for fornybar energi, sier Kermass.

Lars-Georg Adolf Hedlund, styremedlem i Sodra Latvia, slår fast at byggingen av nye vindparker er et viktig skritt mot Latvias energiuavhengighet og oppfyllelse av klimamålene.

Enefit Green bygger for tiden fire vindparker med en samlet effekt på 200 megawatt. To av dem er laget i Litauen, en i Estland og en i Finland. De totale investeringene i disse prosjektene beløper seg til nesten 260 millioner euro. Polen bygger på sin side to solcelleparker med en total kapasitet på 15 megawatt.

You may also like

Leave a Comment