Home » Enormt funn av fosfatforekomster i Norge

Enormt funn av fosfatforekomster i Norge

by Catherine Monroe

En enorm fosfatforekomst på 70 milliarder tonn ble oppdaget i Norge. Til sammenligning: 140 millioner tonn produseres hvert år. Oppdagelsen kan i utgangspunktet gi plantene et viktig næringsstoff.

Fordeler for globalt landbruk og ernæring

Fosfor er ikke bare nødvendig i landbruket, men også i fremtidens teknologier som produksjon av solceller og batterier. Imidlertid brukes 90 prosent fosfor i dag til å lage gjødsel.

Den nest største fosfatforekomsten i verden

Det er for tiden mangel på kunstgjødsel i Ukraina som følge av krigen. Funnet øker Europas fosfatreserver betydelig. Ifølge US Geological Survey, et byrå ved det amerikanske innenriksdepartementet, var en større fosfatforekomst på én milliard tonn bare kjent i Finland. Derimot kom Marokko på nesten 70 prosent. Totale verdensreserver på 72 milliarder tonn.

Gruveselskapet Norge Mining, som oppdaget den norske forekomsten, foreslo å utvide fosforbehandlingskapasiteten i Europa. De måtte vokse raskt for å dekke behovet for gjødsel og råvarer til produksjon av batterier og solceller.

Russland innførte en eksporttoll på kunstgjødsel og økte kvotene

©

Opphavsrettsbeskyttet materiale – reglene for opptrykk er nedfelt i forskriften.

You may also like

Leave a Comment