Home » Entreprenører kan fortsatt søke på den lille ZUS pluss frem til 31. januar

Entreprenører kan fortsatt søke på den lille ZUS pluss frem til 31. januar

by Gunnar Garfors

Partnermateriale: ZUS

Liten ZUS pluss betyr lavere trygdeavgift beregnet på arbeidsinntekt i foregående kalenderår. Lettelsen inkluderer ikke helseforsikring. Redusert trygdeavgift kan maksimalt betales i 36 måneder i de siste 60 månedene av næringsvirksomhet.

Hvem kan ha nytte

Som forklart av prof. Gertruda Uścińska, president i ZUS, kan den lille ZUS pluss brukes av gründere hvis inntekt i forrige kalenderår ikke oversteg PLN 120 000. zloty. Dersom næringsvirksomheten har vært drevet i kortere tid, beregnes inntektsrammen i forhold til antall dager med næringsvirksomhet.

– Vilkåret for å kreve lettelsen er en næringsvirksomhet på minst 60 dager i det foregående året. Den lille ZUS plus er derfor ikke tilgjengelig for start-ups. Du kan først dra nytte av den lille ZUS pluss når du har betalt fortrinnsbidragene på minst 30 prosent i sin helhet. Minstelønn – understreker prof. Uscińska.

Han minner om at gründere som ønsker å ta i bruk den lille ZUS pluss i år bør melde fra til ZUS innen 31. januar.

– For å søke om den lille ZUS pluss, må du avregistrere deg fra forsikringen med gjeldende forsikringskode og søke om sosialforsikring eller sykeforsikring med en kode som starter med 0590 eller 0592 betingelser i 2023, de trenger ikke å søke på nytt – understreker leder av ZUS.

Forhold

Det er viktig at alle som bruker den lille ZUS pluss i januar, i regnskapet eller i den personlige månedsrapporten (ZUS DRA Del II eller drift av en virksomhet og på grunnlag av bidrag. Til dette har han frist til 20. februar.

Den lille ZUS pluss kan ikke brukes av gründere som gjør opp fakturaene sine i form av et skattekort og samtidig drar nytte av momsfritaket, samt de som også utfører andre ikke-landbruksaktiviteter (f.eks. partnerskap). Fritaket gjelder heller ikke for personer som gjør for en tidligere eller nåværende arbeidsgiver det de gjorde for ham som arbeidstaker i dette eller foregående kalenderår.

En gründer som brukte den maksimale perioden på 36 bidragsreduksjonsmåneder for den lille ZUS pluss 31. desember 2022, bør huske å avmelde seg fra forsikringsselskapet med gjeldende forsikringstittelindikator og søke om full, såkalt fullforsikring med tilsvarende indikator, stor ZUS.

Partnermateriale: ZUS

You may also like

Leave a Comment