Home » Er 23. april en handelssøndag? Her er den kommersielle søndager 2023-kalenderen. Se om butikkene er åpne 23. april

Er 23. april en handelssøndag? Her er den kommersielle søndager 2023-kalenderen. Se om butikkene er åpne 23. april

by Gunnar Garfors

Handelssøndager i april 2023. Når er handelssøndag? I år var de kommersielle søndagene svært begrenset. I 2023 vil det kun være syv handelssøndager. Er den 23.04. en handelssøndag? Vil butikkene være åpne? Finn ut hvilke søndagsbutikker som er åpne og når du kan handle. Se hvilke dager i 2023 søndager som handles. Her er en liste over søndager hvor butikkene er åpne.

Handelssøndager 2023

Listen over kommersielle søndager har forkortet betydelig. I 2023 vil det kun være tillatt å handle på syv søndager. I 2023 oppheves handelsforbudet på syv søndager. Resten er ikke-kommersiell, noe som betyr at de fleste butikker er stengt den dagen.

Er den 23.04. en handelssøndag? NEI. Søndag 23. april er ikke-kommersiell. Kjøpesentre og de fleste butikker vil forbli stengt 23. april.

Forbudet mot handel på søndager gjelder for eksempel ikke i postkontorer, konditorier, isbarer, bensinstasjoner, blomsterhandlere, kiosker og kafeer. Handling på søndag kan gjøres på apotek, togstasjoner og bensinstasjoner, samt i bakerier, konditorier, isbarer, blomsterbutikker og kiosker. Mindre butikker er også åpne på stedet, med eiere bak disken. Kommersielle søndager gjelder ikke nettbutikker.

Det blir ingen handel søndag søndag 23. april 2023. Det betyr at søndag 23. april blir det handelsforbud og butikker holder stengt den dagen.

Handelssøndagen faller ikke før 30. april 2023 – denne søndagen i april er butikkene åpne.

Handelssøndager 2023 – Liste

Den første handelssøndagen i 2023 falt 29. januar. I henhold til søndagshandelsbegrensningsloven var 29. januar den første av syv kommersielle søndager i 2023. Neste søndag faller ikke før i april – 30. april er også en kommersiell søndag.

Neste handelssøndag i 2023 faller 30. april.

Handelssøndager 2023 – Liste:

 • 29. januar
 • 2. april
 • april, 30
 • 25 juni
 • 27. august
 • 17. desember
 • 24. desember

Handel er forbudt på andre søndager. Vi avstår også fra å handle på ikke-arbeidsdager, som også inkluderer kirkelige og statlige helligdager:

 • 1 januar – nyttår,
 • 6. januar – helligtrekonger,
 • 9.-10 april – påske,
 • 1. mai – Arbeidernes dag,
 • 3. mai – grunnlovsdag 3. mai,
 • 8. juni – Corpus Christi,
 • 15. august – Den polske hærens dag, Marias himmelfart,
 • 1. november – Allehelgensdag,
 • 11. november – uavhengighetsdag,
 • 25-26 desember – jul.

Ingen handel på søndager

Vi vil minne om at siden loven av 10. januar 2018 som begrenser handel på søndager, helligdager og enkelte andre dager trådte i kraft, har muligheten for å handle denne dagen blitt gradvis begrenset. Handelsforbudet gjaldt i utgangspunktet ikke den første og siste søndagen i måneden. Fra januar 2019 var det kun mulig å handle siste søndag i måneden. Fra 2020 ble dette forbudet igjen utvidet og kommersielle søndager ble begrenset først til syv og til slutt til åtte gjennom året.

I følge loven vil innen 2023 handle kun være mulig på syv søndager.

I februar 2022 trådte en forskriftsendring i kraft som strammet inn handelsforbudet. Listen over søndagsåpne butikker til tross for handelsforbudet vokser stadig. Nettverkene utnytter smutthullet og blir til postkontorer. Endringene åpner for at butikker som også yter posttjenester kan åpne på ikke-kommersielle søndager dersom omsetningen fra denne virksomheten overstiger 40 prosent av en gitt virksomhets omsetning.

Disse butikkene er åpne på søndager når det ikke er handel

I følge loven gjelder ikke handelsforbudet for:

 • på væskefyllingsstasjoner,
 • i kommersielle virksomheter der den dominerende virksomheten er handel med blomster,
 • i apotek og apotekfilialer,
 • i behandlingsanlegg for dyr,
 • i kommersielle virksomheter hvis hovedvirksomhet er handel med suvenirer eller andaktsgjenstander,
 • i kommersielle virksomheter hvis hovedvirksomhet er salg av aviser, billetter til lokal kollektivtransport, tobakksvarer, lotteri og spillekuponger,
 • på postkontor i henhold til loven av 23. november 2012 (postloven),
 • i kommersiell drift i kritiske infrastrukturanlegg i henhold til lov av 26. april 2007 om krisehåndtering
 • i kommersielle virksomheter i hotellvirksomheter,
 • i kommersielle selskaper i selskaper som er aktive innen kultur, sport, utdanning, reiseliv og fritid,
 • i kommersielle anlegg som er organisert utelukkende for festivaler, messer og andre sporadiske, tematiske eller sports- og fritidsbegivenheter, selv om de er lokalisert i markedshaller,
 • i kommersielle fasiliteter, i medisinske fasiliteter i medisinske fasiliteter og andre helseinstitusjoner beregnet på personer hvis helsetilstand krever 24-timers eller heldagsbehandling,
 • i kommersielle salgssteder på jernbanestasjoner, i havner og havner samt i innlandshavner og havner – i den grad de betjener de reisende direkte,
 • i sentre for førstegangssalg av fisk, ved salg av fisk fra styret, i oppdrettsanlegg, industribedrifter som driver med innsamling av fiskeri- og akvakulturprodukter og handel med slike produkter,
 • i kommersielle utsalgssteder på flyplasser,
 • i avgiftsfrie soner,
 • i transportmidler, på skip og på havgående handelsskip, fly, oljeplattformer og andre marine hydrotekniske konstruksjoner,
 • i fengsler,
 • i kommersielle anlegg i lokalene til militære enheter,
 • i nettbutikker og på nettplattformer,
 • ved handel med varer fra salgsautomater,
 • når det gjelder detaljhandel i landbruket,
 • innen farmasøytisk engros,
 • i perioden 1. juni til 30. september hvert kalenderår i kommersielle virksomheter som utelukkende selger landbruksmaskiner og reservedeler til disse maskinene,
 • handel med blomster, buketter, kranser og lys på kirkegårder,
 • i begravelsesbyråer,
 • i kommersiell virksomhet der en entreprenør som er en fysisk person kun handler personlig, i eget navn og for egen regning,
 • i bakerier, konditorier og isbarer hvis hovedvirksomhet er salg av bakervarer og konfekt,
 • i kommersielle virksomheter der den dominerende virksomheten er gastronomi,
 • innen grossistmarkeder for agromat som drives av kommersielle lovselskaper hvis hovedaktivitet er utleie og forvaltning av fast eiendom for engrossalg av agromat,
 • i kommersielle virksomheter drevet av subjekter som kjøper varer innen landbruks- og matengrosmarkeder,
 • i kommersiell virksomhet hvor det kun kjøpes korn, sukkerroer, frukt, grønnsaker eller råmelk.

En bot på 1.000 til 100.000 zloty er ilagt for brudd på handelsforbudet på søndag. zloty. Ved vedvarende brudd på disse bestemmelsene gir straffeloven til og med en frihetsbegrensning.

Det skjer i Polen og i verden – les videre i.pl

reklamemateriell for partnere

You may also like

Leave a Comment