Home » Et annet land ønsker å stenge grensen til Russland. «Vi er klare» – o2

Et annet land ønsker å stenge grensen til Russland. «Vi er klare» – o2

by Catherine Monroe

Finlands grense til Russland er 1340 kilometer lang. Dette faktum ble spesielt ofte husket da det skandinaviske landet sluttet seg til den nordatlantiske traktatorganisasjonen. Nå kommer flere rapporter.

Finland har stengt de fire viktigste grenseovergangene til Russland. Beslutningen ble tatt på grunn av den økende tilstrømningen av migranter. Punktene forblir stengt natt til fredag ​​og restriksjonene vil gjelde i tre måneder frem til 18. februar.

Sjefen for innenriksdepartementet, Maria Rantanen, innrømmet at det trolig dreide seg om migranter til Finland er knyttet til statens eller et annet organs virksomhet.

I perioden fra august til begynnelsen av november registrerte den finske grensevakten mindre enn 100 saker om grensepasseringer uten dokumenter. Det var nå 75 asylsøkere onsdag, mot 55 dagen før.

Resten av artikkelen er under videoen

Også andre land er bekymret for denne situasjonen. Estland vurderer å stenge alle grenseoverganger. Det er mulig russerne sender migranter dit som ikke kommer seg over grensen til Finland.

Det er likt i Norge også. – Vi er klare til å ta grep og, som en siste utvei, stenge grensen om nødvendig, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK.

Norges grense til Russland er 197,7 km lang. Dette er ikke mye sammenlignet med Finland, men denne lengden er nok til å skape forvirring i dette skandinaviske landet.

Interessant nok er det et gjerde på grensen mellom Norge og Russland. Moderniseringen ble annonsert i august. Strukturen ble imidlertid ikke bygget for å hindre ulovlige migranter i å komme inn i landet. Russerne klaget over at norsk rein beitet på jordene deres og ødela lav. Av denne grunn ble det bygget festningsverk på den norsk-russiske grensen.

La oss huske at aksjoner mot illegale innvandrere også var et element i den hybride krigen som Hviterussland førte mot Polen. Migrasjonspresset har økt siden mai 2021. Fra august til november nådde krisen på den polsk-hviterussiske grensen sitt høydepunkt. Dessverre har det Kreml-inspirerte regimet frekt utnyttet ånden til de skyldige til sine politiske formål. Mange av dem døde av utmattelse.

Det er mistanke om at det samme kan skje igjen i de skandinaviske landene. Spesielt siden Finland ble med i NATO og Sverige allerede står i køen.

You may also like

Leave a Comment