Home » Et Norgesbesøk viktig for Konin

Et Norgesbesøk viktig for Konin

by Catherine Monroe

Utveksling av informasjon, eksempler på gode praksiser og ideer – dette er blant annet målene for treningsbesøket til Norge innenfor prosjektet med tittelen «Grønne bykorridorer – en klimatisk oppvåkning i Konin». På turen deltok 17 personer involvert i dette prosjektet, det vil si ansatte ved bykontoret i Konin, representanter for Universitetet for biovitenskap i Wrocław og Polish Green Roofs Association.

I forbindelse med implementeringen av byen Konin av prosjektet med tittelen «Green Urban Corridors – Climate Awakening in Konin» – implementert innenfor programmet «Environment, Energy and Climate Change» finansiert av EEA Financial Mechanism og statsbudsjettet, fra 19. , arrangerte en treningstur til Norge frem til 23. juni 2022. Den norske prosjektpartneren Norsk forening for grønn infrastruktur ledet møtet. Deres oppgave var å gi inspektører fra Polen kunnskap, opplæringsmateriell og veiledning om planlegging og utforming av grønn og blå infrastruktur (BZI) og løsninger i bymiljøet.

En del av turen bestod i å observere skandinaviske prosjekter på stedet. Første stopp er Malmö. Dette besøket ble avsluttet med et besøk til det nye utviklingsområdet West Harbor (hjemmet til Turning Torso-prosjektet designet av Santiago Calatrava). Modellbebyggelsen BO01 ligger i Westhafen. fra 2001, som er et perfekt eksempel på hvordan innovative BZI-løsninger har fungert i to tiår. Den andre dagen startet med teoriundervisning etterfulgt av et besøk til SGRIs takhager. Delegasjonen så også på prosjekter, både på bakkenivå (Sustainable Urban Drainage Solutions, SUDS) og integrerte bygningsløsninger i form av grønne tak og vegger.

Den tredje dagen er et besøk i den norske hovedstaden Oslo, som har sett en kraftig økning i antall BZI-prosjekter det siste tiåret. Norge er også hjemsted for det tradisjonelle gresstaket som brukes i folkearkitektur. Dagen ble dedikert til store grønne og blå infrastrukturløsninger som brownfield-utbyggingen på Fornebu lufthavn og en rekke prosjekter som vekket kulverter og ofte overbelastede urbane vannveier til live.

Neste dag av besøket startet med forelesninger ledet av Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fokuset har skiftet fra prosjektrelaterte løsninger og verdier til et areal- og byplanperspektiv. Deltakerne ble presentert for BZI-tilnærmingen til byplanlegging og eksempler på beste praksis på dette området. Som en del av reisen besøkte Konin-delegasjonen også BZI-prosjekter med høy lederkvalitet, som Bjørvika ved Oslo-vannkanten.

Som deltakerne understreker, vil et slikt opplæringsbesøk absolutt gi konkrete resultater, da det vil gi enda mer effektiv design og implementering av grønn og blå infrastruktur i Konin. Og denne i byen vår vil helt sikkert bli mer.

Som dere vet, kjører vi et prosjekt kalt «Green Urban Corridors – Climate Awakening in Konin» innenfor programmet «Environment, Energy and Climate Change». Medfinansieringen beløper seg til nesten 1,6 millioner euro mottatt fra Island, Liechtenstein og Norge innenfor EØS-midlene og over 1,2 millioner PLN fra statsbudsjettet, og vil bli bevilget med et beløp på over 1,4 millioner euro PLN finansiert over budsjettet til byen Konin.

Prosjektet har som mål å øke byens motstandskraft mot og tilpasse seg de negative fenomenene klimaendringer, øke offentlig bevissthet om klimaendringer og redusere klimagassutslipp gjennom investeringer i grønn og blå infrastruktur. Prosjektet omfatter også informasjons- og utdanningsaktiviteter på dette området.

You may also like

Leave a Comment